Hengityksensuojaimien tulee olla vaatimusten mukaisia

Kysyntä hengityksensuojaimille on kasvanut Suomessa ja koko Euroopassa koronaviruksen vuoksi. Suojaimia markkinoille saattavien yritysten tulee tuntea vaatimukset, joita hengityksensuojaimille on asetettu, sillä vain vaatimusten mukaisia suojaimia saa myydä.

Hengityksensuojaimet ovat henkilönsuojaimia ja ne suojaavat käyttäjäänsä ilman epäpuhtauksilta, kuten bakteereilta ja viruksilta. Suu-nenäsuojaimet, jotka estävät pisaroiden leviämisen mutta eivät suojaa käyttäjäänsä ulkoisilta tekijöiltä, eivät ole henkilönsuojaimia, eikä niistä saa virheellisesti antaa sellaista kuvaa.

Hengityksensuojaimia koskee EU:n henkilösuojainasetus (EU)2016/425. Terveys- ja turvallisuusvaatimukset täyttyvät, jos hengityssuojain on suunniteltu, valmistettu ja varustettu sitä koskevien standardien mukaisesti. CE-merkintä kertoo tuotteen vaatimustenmukaisuudesta.

Esimerkkejä hengityksensuojaimista ovat standardin SFS-EN 149 mukaiset suodattavat puolinaamarit, joilla on kolme tehokkuusluokkaa: FFP1, FFP2 ja FFP3. Näitä suojaimia käytetään ilmassa esiintyviä mikrobeja vastaan. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n verkkokaupasta voi tästä päivästä lähtien poikkeuksellisesti ladata standardin SFS-EN 149 veloituksetta.

Suomessa myytävien hengityksensuojainten vaatimukset:

  • EU-tyyppitarkastustodistus (tyyppitarkastusmenettelystä kerrotaan tarkemmin Tukesin verkkosivuilla ja henkilönsuojainasetuksessa)
  • EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus suomeksi ja ruotsiksi (malli henkilönsuojainasetuksen liitteessä IX)
  • Käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi
  • Suojaimessa CE-merkintä ja suojaimen laatua valvovan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero
  • Suojaimessa valmistajan ja suojaimen tunniste.
  • Valmistajan laatimat tekniset asiakirjat (lisätietoja henkilönsuojainasetuksen liitteessä III). Valmistaja laatii tekniset asiakirjat tyyppitarkastusta varten.

Tuotteen valmistaja on vastuussa hengityksensuojaimen vaatimustenmukaisuudesta. Jos yritys ei ole itse valmistanut tuotetta, mutta myy sitä omalla tuotenimellään tai tavaramerkillään, häntä koskevat valmistajan velvollisuudet. Tällöin yrityksen tulee hakea henkilönsuojaimelle rinnakkainen EU-tyyppitarkastustodistus yhdessä tuotteen alkuperäisen valmistajan kanssa.

Standardit tilapäisesti maksutta

Koronaviruksen torjunnassa ja sairastuneiden hoidossa tarvittavien suojavarusteiden ja lääkinnällisten laitteiden tuotantoa halutaan vauhdittaa tarjoamalla niitä koskevat standardit tilapäisesti maksutta. Euroopan komissio ja standardisointijärjestöt CEN ja CENELEC sopivat asiasta perjantaina 20.3.2020. Suomen Standardisoimisliitto SFS on mukana päätöksessä.

Tekijäpankki

Jos yrityksesi suunnittelee suojatuotteiden valmistusta, niin voit jättää yhteystietosi tekijäpankkiin.

Lue myös: Hengityksensuojaimille on tarkat vaatimukset – itse tehty kangasmaski ei suojaa viruksilta

Lisätietoa muualla:

STM:n linjaus koronavirussuojainten myynnistä ammattikäytössä (Tieto lisätty 1.4.2020)

THL – Hengityssuojaimien käyttö

Huomioi nämä, kun myyt hengityksensuojaimia

Henkilönsuojaimet Tukesin verkkosivuilla

Standardit tärkeä työkalu koronaviruksen torjunnassa

EU:n henkilösuojainasetus

SFS-EN 149 + A1 Hengityksensuojaimet. Hiukkasilta suojaavat suodattavat puolinaamarit. Vaatimukset, testaus, merkintä.