Kansanmaskien eurooppalainen esistandardi valmis

Eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN julkaisi 17.6.2020 esistandardin kansanmaskeille. Esistandardi esittää minimivaatimukset sekä kertakäyttöisille että pestäville kansanmaskeille ja ohjeistaa niiden oikeanlaisesta käytöstä.

(Päivitetty 1.9.2020)

Esistandardi CWA 17553:2020 on opastava asiakirja ja se on saatavilla veloituksetta CENin sekä kansallisten standardisoimisjärjestöjen, kuten Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n kautta. SFS julkaisi myös esistandardin suomennoksen 1.9.2020.

Vaikka CWA-asiakirja ei ole velvoittava, sen tavoite on, että kansalaisille tarkoitettujen maskien turvallisuustaso olisi yhdenmukainen. Esistandardi sisältää ohjeet tuotteiden suunnitteluun, valmistukseen, testaamiseen, pakkaamiseen, tuotemerkintöihin sekä käyttö- ja huolto-ohjeisiin liittyen.

Esistandardi asettaa tavoiteltavan tason suodatusteholle sekä korostaa tuotteiden oikeanlaista käyttöä

Tuotteiden suodatusteholle asiakirjassa on asetettu kaksi eri tasoa: 3 (± 0,5) µm partikkeleille suodatustehon tulisi olla joko ≥70 % tai ≥90 %. Kasvomaskin materiaalin valinnassa tulisi ottaa huomioon myös hengittävyys, kosteudenimukyky, haitta-aineettomuus sekä useampaan kertaan käytettävien tuotteiden pesunkesto.

Asiakirjassa todetaan, että maskit on tarkoitettu vain terveille ihmisille, eikä käytettäviksi oireisena tai kontaktissa oireileviin henkilöihin. Maskit eivät sovellu alle 3-vuotiaille ja 3-12 -vuotiaillekin vain valvotusti. On varmistettava, että lapsi pystyy hengittämään maskin läpi. Lasten maskeissa ei saa olla kuristumisvaaraa aiheuttavia naruja.

Asiakirjassa ohjeistetaan maskien mukana tulevista käyttöohjeista sekä uudelleen käytettävien maskien pesuohjeista. Minimipesulämpötila on CWA:n mukaan 60 astetta, ja maskit on pestävä joka käytön jälkeen. Niitä ei saa keittää, ellei ohjeissa toisin lue. Maskeja ei saa käytön aikana siirtää pois paikoiltaan esimerkiksi leualle tai otsalle eikä niiden käytöstä huolimatta saa unohtaa muita turvaohjeita, kuten käsienpesua ja turvavälejä.

Suomessa ei ole kansallista ohjetta kasvomaskeille

Esistandardin valmistelu käynnistyi Euroopan komission pyynnöstä, ja valmistelua johti Ranskan kansallinen standardisoimisjärjestö AFNOR. Valmisteluun osallistuivat ne maat, joilla on jo ollut oma kansallinen standardinsa kansanmaskeille. Suomessa ei ole kansallista kasvomaskistandardia tai ohjeistusta.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on markkinavalvontaviranomainen yleisille kulutustavaroille, ja kansanmaskit kuuluvat kuluttajaturvallisuuslain alueelle. Tukes korostaa, että kansanmaskeja ei ole tarkoitettu suojaamaan käyttäjiä eivätkä ne saa olla sekoitettavissa henkilönsuojaimiin tai lääkinnällisiin laitteisiin. Ammattikäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun vastuualueille.

SFS verkkokauppa: CWA 17553:2020:fi Kansanmaskit. Vähimmäisvaatimuksia, testaumenetelmiä ja käyttöä koskevia vaatimuksia.

SFS:n uutinen esistandardin suomennoksesta

SFS:n tiedote

CENin tiedote ja esistandardi CWA 17553:2020

Lisätietoa maskeista löytyy Tukesin Hengityssuojaimet-sivulta

Katri Pylkkänen

Asiantuntija, tuotteet, materiaalit, vastuullisuus

+358 41 535 4379
katri.pylkkanen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Tekstiilituotteiden pakolliset merkinnät – uusi opas julkaistu STJM:n jäsenille!

Kiellettyjen ja rajoitettujen kemikaalien lista (RSL) päivitetty

Uutishuone