Kerro näkemyksesi erikoiskaupasta – kaupan alalle laaditaan tulevaisuusselonteko

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee kaupan toimialan tulevaisuusselontekoa. Sen tavoitteena on tunnistaa teemoja, jotka on tarpeen huomioida kaupan alan rakennemuutoksessa ja suomalaisen kaupan globaalissa ja kestävässä kasvussa. Selvityksellä halutaan myös tuoda tietoa ja kehittämisehdotuksia toimialan kehittämiseen. Liitto kokoaa jäsenyritysten näkemyksiä kaupan tulevaisuudesta erikoiskaupan osalta.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu, että kaupan alalle laaditaan tulevaisuusselonteko. Kaupan alaa halutaan sen tuella kehittää strategisesti ja pitkäjänteisesti.

Kuluttajakauppaan (tuotteet ja niihin liittyvät palvelut) kohdistuva selonteko sisältää päivittäistavarakaupan ja tukkukaupan välisen ketjun. Tarkastelussa on seuraavien kymmenen vuoden ajanjakso.

Selonteko pyrkii tarjoamaan tietoa kaupan alan tilannekuvasta ja muutoskehityksestä. Selonteossa nousevista tärkeistä sisältökokonaisuuksista ja teemoista on tarkoitus koota kehittämisehdotuksia ja nostoja poliittisen päätöksenteon tueksi kaupan alalla. Tavoitteena on myös tunnistaa toimialalle yksi tai useampi tulevaisuuden skenaario.

Selonteon teemat

Keväällä 2020 työ- ja elinkeinoministeriö pyysi lausunnonantajilta näkemyksiä kaupan tulevaisuusselonteon sisältöehdotuksiin ja valmisteluun. Kaupan tulevaisuusselontekoon esitettiin seuraavia sisältöjä:

• digitalisaatio
• yritysvastuu, kestävä kauppa ja ilmastonmuutos,
• kuluttajakäyttäytymisen muutos,
• aluekehittäminen ja huoltovarmuus,
• työvoima, osaaminen ja koulutus sekä
• kilpailullisuus, sääntelyn sujuvoittaminen ja yrittäjyyden edistäminen

TEM valmistelee selontekoa eduskunnalle. Työ on käynnistynyt keväällä 2020. Työtä tehdään yhteistyössä eri ministeriöiden, elinkeinoelämän edustajien, asiantuntijatahojen ja alan merkittävien toimijoiden kanssa. Myös kaupan alan yrityksille, työntekijöille ja kuluttajille on tehty kyselyitä. Selonteko valmistuu vuonna 2021.

Liitto kokoaa jäsenyritysten näkemyksiä erikoiskaupan osalta

Onko yrityksellänne näkemyksiä siitä, mitä pitäisi ottaa huomioon, kun Suomen Tekstiili & Muoti ry kommentoi selontekoa erikoiskaupan osalta?

Erikoiskauppoja ovat esimerkiksi vaate- ja kenkäkaupat, huonekalu- ja sisustuskaupat, rauta- ja rakennustarvikekaupat, kirjakaupat, terveystuotekaupat ja muut erikoistuneet vähittäiskaupat.

Voit vastata joko vapaamuotoisesti tai seuraaviin kysymyksiin:

1) Miten näet erikoiskaupan kehittyvän seuraavan 10 vuoden aikana? Mitkä ovat erikoiskaupan suurimmat haasteet? Entä suurimmat vahvuudet?

2) Millä seuraavista teemoista on mielestäsi suurin vaikutus erikoiskauppaan (valitse 3, voit myös halutessasi perustella valintasi):

• digitalisaatio
• yritysvastuu, kestävä kauppa ja ilmastonmuutos,
• kuluttajakäyttäytymisen muutos,
• aluekehittäminen ja huoltovarmuus,
• työvoima, osaaminen ja koulutus sekä
• kilpailullisuus, sääntelyn sujuvoittaminen ja yrittäjyyden edistäminen

3) Mitkä valtion toimet voisivat Suomessa parhaiten parantaa erikoiskaupan toimintaedellytyksiä?

Myös näkemykset digitalisaatiosta ja kansainvälisestä kuluttajakaupasta kiinnostaisivat, eli otamme mielellämme niitäkin kommentteihimme mukaan!

Voitte lähettää ajatuksianne erikoiskaupan tulevaisuudesta Anne Ruokamolle (anne.ruokamo@stjm.fi) 9.3. mennessä. Otamme jäsenyritysten näkemykset huomioon kommenteissamme.

Lisätiedot:
Neuvotteleva virkamies Natalia Härkin, työ- ja elinkeinoministeriö, natalia.harkin@tem.fi tai puh. 029 504 7168

Työ- ja elinkeinoministeriön kaupan toimialan tulevaisuusselonteon nettisivut

Valtioneuvoston hankeikkuna -sivusto kaupan toimialan tulevaisuusselonteosta

Kirjallisen kuulemisen yhteenveto: Kaupan alaa ravistelevat samanaikaisesti useat muutostekijät

TEM: Asiantuntija-artikkeli kaupan toimialasta, Lasse Mitronen ja Elina Närvänen

Muut TEM:n aineistot, mm. webinaaritallenteet selonteon valmistelusta

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Liitosta apua messutukea hakevien yritysten kartoittamiseen

Woodspinin uusi tehdas vauhdittaa suomalaisen kestävän muotiteollisuuden nousua

Uutishuone