Kohti laadukkaampia julkisia tekstiilihankintoja: vastuullisuuteen liittyvät kriteerit nousussa

Miten voidaan edistää innovatiivisia ja kestäviä tekstiilihankintoja, pohdittiin Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumissa.

Suomen Tekstiili & Muoti järjesti 3.11.2021 Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumin, joka keräsi yhteen hankkijoita sekä tekstiilialan yrityksiä, jotka tarjoavat tuotteitaan kilpailutuksiin.

Julkiset hankinnat ovat erittäin tärkeitä monille liiton jäsenyrityksistä. Liitto haluaa osaltaan lisätä hankintayksiköiden ja tarjoajien välistä vuoropuhelua ja edistää hyviä hankintakäytäntöjä.

Pelkistä tekstiilihankinnoista ei ole omia tilastojaan, mutta suuntaa antaa se, että Suomessa tehdään vuosittain kaikkiaan 47 miljardin euron edestä julkisia hankintoja. Niistä vain noin 30 prosentissa on sovellettu kestävyystavoitteita tai -kriteerejä. Alle puolessa hankinnoista käytiin markkinavuoropuhelua.

Kohti innovatiivisia hankintoja

Kiertotalouden ja hankintojen asiantuntija Jenni Rovio Keinosta (Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus) kertoi uuden julkisten hankintojen strategian vaikutuksista.

”Tulevaisuudessa julkisin varoin hankitaan yhä laadukkaampia tuotteita ja palveluita, joissa on huomioitu taloudellinen sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Kestävyyskriteereiden merkitys kasvaa, kun osaaminen hankintayksiköissä lisääntyy.”

Rovio rohkaisi paitsi pohtimaan kestävyyskriteerejä julkisissa hankinnoissa, myös soveltamaan innovatiivisia hankintoja. Ne ovat hankintoja, joissa etsitään ratkaisua hankkijan ongelmaan.

”Tavoitteina voi olla esimerkiksi vähentää hiilidioksidipäästöjä tai parantaa tuotteen kemikaaliturvallisuutta. Tarjottava tuote voi olla kokonaan uusi tai merkittäväsi paranneltu aiemmasta. Yrityksille innovatiiviset hankinnat tarjoavat tärkeitä asiakasreferenssejä uusien tuotteiden kaupallistamiseen”, hän sanoi.

Tekstiilipuolella innovatiivisia hankintoja on vielä käytetty niukanlaisesti. Tilaisuudessa kuultiin kuitenkin yhdestä hyvästä esimerkistä, VR:n Foxan ja Image Wearin kanssa tekemä yhteistyöstä, jossa VR:lle kehitettiin uusi vihreä huomioväri.

”Innovatiiviset hankinnat voivat olla hyvin vaikuttavia, jos niitä vain käytetään”, sanoi Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski.

Niinikoski rohkaisi toimittajia käymään markkinavuoropuhelua tilaajien eli hankintayksiköiden kanssa. Näin voidaan laatia parempia hankintakriteereitä ja tehdä tarkoituksenmukaisempia hankintoja.

Myös Jenni Rovio korosti vuoropuhelun merkitystä.

”Sen merkityksenä on, että molemmat osapuolet ymmärtävät tarjouspyynnön samalla tavalla, markkinoita kuullaan ja varmistutaan kriteerien käyttökelpoisuudesta”, hän sanoi.

Sairaanhoitopiirien hankkija arvioi ympäristökriteerien yleistyvän tulevaisuudessa

Hankintapäällikkö Antti Heikkinen Puro Tekstiilihuollosta kertoi, että esimerkiksi ympäristöystävällisyyteen liittyviä kriteereitä luultavasti lisätään lähitulevaisuudessa. Vielä toistaiseksi merkittävimpiä kriteerejä ovat kuitenkin laatu ja hinta.

Puro on Suomen mittakaavassa erittäin merkittävä tekstiilituotteiden hankkija. Puro hankkii terveydenhuollon tekstiilejä useille eteläisen Suomen sairaanhoitopiireille, kaupungeille, kunnille ja kuntayhtymille.

Antti Heikkinen arvioi, että lähitulevaisuudessa yleistyvät hankintakriteerit, jotka liittyvät esimerkiksi raaka-aineiden jäljitettävyyteen, kierrätyskuituihin, tuotteen kemikaalikuormaan, tuotannon energiankäyttöön, materiaalihävikkiin ja tuotteiden kierrätykseen. Samoin lisääntyvät sosiaaliseen vastuuseen liittyvät vaatimukset, kuten kolmannen osapuolen tekemät tehdasauditoinnit.

”Näkisin, että ensimmäisenä todennäköisesti voisimme ottaa käyttöön kriteereitä, jotka liittyvät kuljetusten ja pakkausten ympäristövaikutusten pienentämiseen”, hän arvioi tilaisuuden paneelikeskustelussa.

Tilaisuuteen osallistuneita yrityksiä kiinnosti, onko Purossa harkittu tuotteen koko elinkaaren hiilijalanjäljen huomioimista hankintakriteerinä. Heikkinen kertoi, että tätä ei vielä ole mietitty, mutta piti ajatusta mielenkiintoisena.

Paneelikeskustelun yhteydessä osallistujia puhututtivat erilaiset vastuullisuussertifikaatit ja kolmannen osapuolen auditoinnit hankintakriteereinä. Ne voivat olla pienille yrityksille haastavia, koska ne maksavat suhteellisen paljon.

Foxa: uudenlaisten materiaalien kehittäminen on pitkäjänteistä työtä

Kangastoimittaja Foxan toimitusjohtaja Johanna Rämö kertoi foorumissa, miltä hankinnat ja tuotteiden kehittäminen näyttävät toimittajan näkökulmasta. Foxa kehittää, valmistuttaa ja myy teknisiä kankaita esimerkiksi työvaatteisiin ja puolustusvoimille.

Rämö kertoi, että myös Foxan kokemusten mukaan ekologisten materiaalisen merkitys on vahvasti kasvussa. Ekologisuus ei kuitenkaan ole yksiselitteinen asia.

”Paljon mietimme esimerkiksi sitä, miten ekologisuutta mitataan. Jos neitseellisestä kuidusta tehty kangas on kestävämpää kuin kierrätyskuidusta tehty, onko se ekologisempi? Entä mitä ekologisuus saa maksaa: se nostaa tuotteiden hintoja”, Rämö pohti.

Myös tekstiilien kierrätettävyys on nousemassa yhdeksi tärkeäksi kriteeriksi, mutta se herättää jälleen lisää pohdittavaa hankkijoille ja tarjoajille: mitä kankailta vaaditaan ja mitä on huomioitava jo tuotekehitysvaiheessa.

Johanna Rämö kertoi, että teknisen kangastuotteen kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, joka vaatii laadunvalvontaa omassa laboratoriossa. Kun käyttöön otetaan uusia materiaaleja, on varmistuttava, että ne sopivat vaativaan työvaatekäyttöön.

Hän peräänkuulutti vuoropuhelua: yhteistyö valmistajan ja loppukäyttäjän välillä on tärkeää, jotta päästään hyvään lopputulokseen. Tärkeää olisi myös tarkastella kilpailutuksen vaatimuksia niin, etteivät ne ole liian tiukkoja – kovin yksityiskohtaiset vaatimukset voivat sulkea ulos toimittajia ja vaihtoehtoja, jotka olisivat toimivia ja kilpailukykyisiä.

 

Keinon Jenni Rovion vinkit yrityksille parempaan yhteistyöhön:

  • Osallistu julkisten hankintayksikköjen järjestämiin hankintatilaisuuksiin. Varmista, että ainakin paikalliset julkiset hankintayksiköt tuntevat yrityksesi.
  • Hanki tuotteelle sertifikaatti ja muista vastuullisuusviestintä. (esim. Ökö-Text Standard, Joutsenmerkki, Reilu Kauppa, EU ecolabel, GOTS-luomusertifikaatti, Hiilineutraali tekstiiliala 2035-sitoumus).
  • Hyödynnä innovaatiokumppanuutta. Ko. julkisen hankintamenettelyn muodossa tilataan ensi vaiheessa kehitystyötä joka tähtää vaikkapa tuotteeseen, jota ei sellaisenaan löydy vielä markkinoilta. Kehityksen kohteena olleita tuotteita ei tarvitse erikseen kilpailuttaa.
  • Rakenna kumppanuuksia! Osallistu tarjouskilpailuun konsortiona eli ryhmittymänä. Ryhmittymien avulla etenkin PK-yritykset voivat saada arvokkaita referenssejä.
  • Seuraa julkisia hankintoja Hilma-portaalissa sekä Cloudiapienhankinta-portaalissa.
  • Hankintayksiköt julkaisevat tietoa hankinnoistaan myös omilla verkkosivuillaan.

Lue lisää Keinon sivuilta

Ajankohtaista aiheesta

Esittelyssä ASK – The Nordic Way -podcast. Suomesta mukana Halti & Reima

Vastuullinen vaatekulutus osaksi koulujen kestävyyskasvatusta?

Uutishuone