Kolme keinoa vihreän siirtymän edistämiseen tekstiili- ja muotialalla

Koronaepidemia on koetellut tänä vuonna rajusti tekstiili- ja muotialaa, kuten muitakin toimialoja. EU:n 750 miljardin euron elpymispaketti vauhdittaa jäsenmaiden elpymistä koronaviruksen seurauksista, ja sitä käytetään Suomessa kestävän kasvun ohjelmaan. Näillä kolmella keinolla voitaisiin vauhdittaa kestävää kasvua ja uudistumista.

Tekstiili- ja muotialan vihreässä siirtymässä avainasemassa ovat vähäpäästöinen energia, uusiutuvat ja kierrätyspohjaiset raaka-aineet sekä uudet kiertotalouden mukaiset liiketoimintamallit.

”Toteutimme keväällä Hiilineutraali tekstiiliala -tiekartan, jossa esiin nousi keinoja kestävän kasvun edistämiseen. Toivomme, että tiekartan havaintoja hyödynnetään kestävän kasvun ohjelman toteuttamisessa, ja huomiota kiinnitetään myös hiilikädenjälkeen eli päästöjä vähentävien ratkaisujen edistämiseen”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n johtava asiantuntija Satumaija Mäki.

Näillä kolmella toimenpidekokonaisuudella voitaisiin tukea Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaista talouden kasvua ja rakenteellisia muutoksia:

1. Vähähiilisten ratkaisujen kaupallistamisen vauhdittaminen

Suomessa on kehitetty menestyksekkäästi esimerkiksi uusia ekologisia tekstiilikuituja, joista on mahdollisuus tulla uusi miljardien arvoinen vientituote.

Monet näistä vähäpäästöisyyttä edistävistä ja hiilikädenjälkipotentiaalia omaavista ratkaisuista ovat kuitenkin edelleen kehitysvaiheessa. Teknologisten innovaatioiden kaupallistamisen vauhdittaminen edellyttää voimakasta panostusta tutkimus- ja kehitysliiketoimintaan sekä pilotoitiin ja kokeiluihin.

Erittäin kannattava sijoituskohde kansalliselle elpymisrahalle olisikin investointiohjelma, josta rahoitetaan teollisuutta uudistavia, vähähiilisyyttä edistäviä ja kilpailukykyä parantavia investointihankkeita.

2. Hiilineutraalien ratkaisujen kysynnän tukeminen julkisilla hankinnoilla

Ekologisuus tai hiilineutraalisuus eivät toistaiseksi ole olleet markkinoita ohjaavia ajureita. Julkisilla hankinnoilla on merkittävä rooli markkinoiden rakentamisessa ja kysynnän luomisessa.

Esimerkiksi kierrätysraaka-aineiden vakiintunutta kysyntää voitaisiin edistää julkisissa hankinnoissa nostamalla ympäristökriteerien painoarvoa. Lisäksi julkisilla hankinnoilla voitaisiin vauhdittaa esimerkiksi elinkaaren pidentämiseen tähtäävien markkinoiden syntymistä.

3. Taloudellinen tuki liiketoimintamallien uudistamiseen

Tuotteiden tarjoaminen palveluna on iso potentiaalinen tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuus, joka mahdollistaisi myös merkittävän kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen.

Tämä vaatii kuitenkin muutosta tavaroiden omistamisesta palveluiden kuluttamiseen, joten uudistuksen toteuttamiseen kaivataan taloudellista tukea ja kannustumia.

Uusien liiketoimintamallien kehittäminen linkittyy tiiviisti myös digitalisaatioon, joka nähdään usein kestävän kehityksen vauhdittajana. Digitalisaatio tarjoaa valtavat mahdollisuudet uudenlaisten liiketoimintamallien, tuotteiden ja palveluiden luomiseen.

”Nämä toimet ovat keskeisiä kestävän kasvun ja vihreän siirtymän edistämisessä. Niiden lisäksi pitää huolehtia myös, että yrityksillä on ennustettava toimintaympäristö ja että meillä on tulevaisuudessa riittävästi osaajia muutoksen toteuttamiseen”, Satumaija Mäki sanoo.

Tutustu Hiilineutraali tekstiiliala -tiekarttatyöhön.

Lisätietoa Suomen kansallisesta Kestävän kasvun ohjelmasta ja sen toimeenpanosta.

Ajankohtaista aiheesta

Vaatetuotannon digitalisaation kriittiset kulmakivet – automaatio ja datanhallinta

Väistyykö pikamuoti kiertotalouden tieltä?

Uutishuone