Kuitujen käyttö kasvaa globaalisti

Globaalisti kuituja tuotetaan vuodessa yhteensä 107 miljoonaa tonnia. Polyesteri on käytetyin kuitu, sen osuus tuotannosta on yli puolet. Puuvillan osuus on noin neljänneksen.

Viime vuosikymmeninä kuitujen tuotanto ja kulutus ovat kasvaneet voimakkaasti. Vuonna 2018 kuituja tuotettiin yli 107 miljoonaa tonnia. Kuitujen tuotannon ennakoidaan kasvavan edelleen, ja vuoden 2030 tuotannoksi ennustetaan 145 miljoonaa tonnia.

Kuvio: Kuitujen tuotanto 1975-2030.

Kuituja käytetään kaikille tuttujen vaatteiden ja kodintekstiilien ohella moneen muuhun. Tällä hetkellä paljon puhututtavat terveydenhuollon suojavaatteet, hengityksensuojaimet ja maskit ovat kaikki tekstiiliä. Liikennevälineissä on myös paljon tekstiiliä, kuten istuinpäälliset, turvavyöt, matot ja runkojen komposiittirakenteet. Teollisuudessa taas tekstiiliä ovat muun muassa erilaiset puristinhuovat, laminaattien tukiverkot, tiivisteet ja suodattimet.

Polyesteri on eniten käytetty kuitu

Eniten käytetty kuitu on synteettisiin tekokuituihin kuuluva polyesteri. Sitä tuotettiin vuonna 2018 yhteensä 55 miljoonaa tonnia, eli sen osuus kuitujen tuotannosta oli yli puolet. Kierrätyspolyesterin osuus kaikesta polyesterin tuotannosta on noin 13 %. Kuitujen kokonaistuotannon kasvaessa erityisesti polyesterin osuus globaalista kuitutuotannosta on noussut.

Tekokuitujen tuotanto on keskittynyt Aasian maihin. Kiina on ylivoimaisesti suurin tuottaja tekokuiduissa ja sen osuus on 71 % globaalista tuotannosta. Intian osuus on puolestaan 8 % ja Kaakkois-Aasian maiden osuus 5 %.

Kuvio: Eri kuitujen osuus kuitujen tuotannosta 2018. *Muut luonnonkuidut: juutti, pellava, hamppu

Puuvillan suurimmat tuottajamaat ovat Intia, Kiina ja USA

Polyesterin jälkeen toiseksi eniten tuotettu kuitu on luonnonkuituihin kuuluva puuvilla, jonka osuus kaikesta kuitujen tuotannosta on yli neljänneksen. Satokautena 2018/2019 puuvillan tuotanto oli noin 25,7 miljoonaa tonnia. Puuvillan suurimmat tuottajamaat ovat Intia, Kiina ja USA.

Sertifioidun puuvillan osuus kaikesta puuvillan tuotannosta on noin 22 %, koko kuitutuotannosta sertifioidun puuvillan osuus on noin 5 %. Sertifioidun puuvillan osuus puuvillan tuotannosta on nelinkertaistunut 2010-luvulla. Eri sertifiointijärjestelmistä eniten tuotetaan BCI:iin kuuluvaa puuvilla (Better Cotton Initiative).

Puuvillan kokonaistuotanto ei ole 2010-luvulla kasvanut merkittävästi. Puuvillan viljely vaatii paljon maapinta-alaa ja vettä. Myös sääolosuhteet vaikuttavat puuvillan satoihin. Puuvillalle haetaan jatkuvasti korvaavia ratkaisuja. Suomessakin kehitetään aktiivisesti esimerkiksi selluloosaan pohjautuvia uusia tekstiilikuitumateriaaleja.

Selluloosakuitujen sekä silkin ja villan tuotanto pientä verrattuna polyesteriin ja puuvillaan

Polyesteri ja puuvilla muodostavat pääosan kuitujen tuotannosta. Niiden jälkeen kolmanneksi yleisimpiä kuituja ovat tekokuituihin kuuluvat selluloosakuidut, kuten viskoosi. Näiden osuus kaikesta kuitutuotannosta on noin 6 %. Luonnonkuidut silkki ja villa ovat tunnettuja, mutta niiden tuotanto on varsin pientä verrattuna muihin materiaaleihin. Vuonna 2018 villan osuus kaikesta kuitujen tuotannosta oli 1 prosentin, ja silkin osuus 0,1 %.

Tutustu kuitutilastoihin.

Lisätietoa eri kuiduista löydät Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kuituoppaasta.

Ajankohtaista aiheesta

Hae tukea yrityksellesi tekstiili- ja vaatetusalan standardointityöhön!

Suositus hoito-ohjemerkin sijoittamisesta päivitetty 

Uutishuone