Kustannustuen neljäs kierros 17.8.–30.9.2021

Kaikkien toimialojen yritykset, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista, voivat taas hakea kustannustukea Valtiokonttorista. Tällä kierroksella tukea haetaan maalis-toukokuulta.

Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea. Eniten koronapandemiasta kärsineiden toimialojen yritykset voivat tehdä hakemuksen ilman lisäperusteluja.

Kustannustukea voivat saada yritykset, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi yli 30 prosenttia. Yrityksen liikevaihtoa maalis-toukokuussa 2021 verrataan vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019. Tuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja palkkamenoihin.

Myös yksinyrittäjät voivat hakea kustannustukea. Tuki on vähintään 2000 euroa, jos tuen ehdot täyttyvät. Tuen enimmäismäärä on miljoona euroa kuten edelliselläkin hakukierroksella.

Valtioneuvosto antoi 12.8.2021 asetuksen toimialoista, joiden yritykset voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Näitä ovat toimialat, joilla liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia. Toimialalista perustuu Verohallinnon arvonlisäverotietoihin. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyihin toimialoihin, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronapandemian takia.

Kuva: Valtioneuvosto (tem.fi)

Lue lisää:

Kustannustukeen ilman lisäperusteluja oikeutetut toimialat

Valtiokonttorin verkkosivut

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Työ- ja elinkeinoministeriön selvitys suomalaisen tekstiili- ja muotialan kansainvälisestä kilpailukyvystä: Tekstiiliteollisuuden vihreä murros mahdollistaa suomalaisten toimijoiden kasvun

Rahoitusinstrumentteja TKI-toimiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen koottu jäsensivuille

Uutishuone