Lausunto EU:n kestäviä tuotteita koskevaan aloitteeseen: Tavoitteena pitkäikäiset tuotteet ja paremmat valinnat

Suomen Tekstiili & Muoti jätti lausunnon Euroopan komission kestävää tuotepolitiikkaa edistävän aloitteen julkiseen kuulemiseen. Lausunto löytyy kokonaisuudessaan uutisen ohesta.

Euroopan komissio ehdottaa kestäviä tuotteita koskevassa aloitteessa muun muassa ekosuunnitteludirektiivin laajentamista tekstiileihin, uusia keinoja tuotteiden elinkaaren pidentämiseen sekä digitaalisen tuotepassin käyttöönottoa.

Suomen Tekstiili & Muoti suhtautuu aloitteeseen positiivisesti ja toivottaa tuotteiden kestävyyteen ja elinkaaren pidentämiseen tähtäävän aloitteen tervetulleeksi.

”Mielestämme on erittäin hyvä, että EU ottaa aktiivisen roolin tuotteiden kestävyyden ja elinkaaren pidentämisen edistämisessä”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n vastuullisuuden ja kiertotalouden johtava asiantuntija Satumaija Mäki.

Lausunnossaan Suomen Tekstiili & Muoti korostaa, että elektroniikkatuotteista tutun ekosuunnitteludirektiivin laajentaminen tekstiilituotteisiin vaatii huolellisen valmistelun.

”Tekstiilituotteet eroavat toisistaan huomattavasti, eli samojen kriteerien käyttö esimerkiksi vaatteiden ja hygieniatuotteiden ekologisuuden arvioimiselle ei käytännössä ole mahdollista. Kriteerien määrittely vaatii tuoteryhmäkohtaista tarkastelua”, sanoo Mäki.

Suomen Tekstiili & Muoti haluaa myös muistuttaa, että suurin osa suomalaisista tekstiili- ja muotialan yrityksistä edustaa pk-yrityksiä. Mahdollisten vaatimusten tulee olla sellaisia, että myös pienillä toimijoilla on mahdollisuus täyttää ne ilman kohtuuttomia kustannuksia.

Ehdotuksissa elinkaaren pidentäminen ja digitaalinen tuotepassi

Komissio ehdottaa aloitteessa myös uusia keinoja tuotteiden elinkaaren pidentämiseen sekä digitaalisen tuotepassin käyttöönottoa tekstiilituotteisiin.

”Tekstiilejä ei voida suoraan verrata esimerkiksi elektroniikkaan. Tekstiilituotteiden kohdalla kuluttajalla on merkittävä rooli siinä, miten kauan vaate säilyy käytössä ja millaiset sen koko elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset ovat. Lisäksi esimerkiksi tuotteiden korjaustapa ja -laatu vaikuttavat niiden käytettävyyteen”, Mäki muistuttaa.

Lausunnossaan Suomen Tekstiili & Muoti toivoo myös kannustimia, joilla niin yrityksiä kuin kuluttajia kannustetaan kiertotalouden mukaisten liiketoimintamallien käyttöönottoon. Tällä hetkellä esimerkiksi korjauspalveluiden hinta suhteessa uusiin tuotteisiin ei kannusta riittävästi tuotteiden elinkaarta pidentävien palveluiden käyttöönottoon.

Tuotteiden elinkaaren pidentämiseksi ja kuluttajille tarjottavan tiedon lisäämiseksi komissio ehdottaa myös digitaalisen tuotepassin käyttöönottoa. Suomen Tekstiili & Muoti pitää tärkeänä kehitysaskeleena digitaalista tuotepassia, jonka avulla voidaan parantaa tuotteiden ja niiden sisällön jäljitettävyyttä.

”Uskomme, että digitaalisen tuotepassin avulla voidaan tulevaisuudessa lisätä läpinäkyvyyttä tuotteiden valmistusketjusta kuluttajien suuntaan ja edistää tuotteiden kierrätettävyyttä”, Mäki sanoo.

Suomen Tekstiili & Muoti pitää tärkeänä, että tuotepassia kehitetään tiiviissä yhteistyössä teollisuuden kanssa. Lisäksi on tärkeää, että vaatimusten toimeenpanossa huolehditaan riittävän pitkistä siirtymäajoista.

”Tekstiilien pitkissä ja globaalisti pirstaloituneissa arvoketjuissa tietojen saaminen tuotekohtaisesti raaka-aineiden alkuperästä on tällä hetkellä haastavaa. Digitaalisten ratkaisujen kehittäminen siten, että tieto kulkee puuvillapellolta kaikkien vaiheiden läpi tuotteen valmistuttavalle brändeille ei tapahdu hetkessä”, Mäki sanoo.

Lue koko lausunto tästä (pdf, englanniksi)

Ajankohtaista aiheesta

Tuore raportti: Digitaalisen ja fyysisen kokemuksen integrointi elinehto muotialan yrityksille

Esiselvitys: Tuottajavastuumallien tavoitteiden toteutuminen edellyttää todellisen kiertotalousmarkkinan syntymistä

Uutishuone