Lausunto kustannustuesta: Tukea tarvitaan edelleen ja rajoituksissa on huomioitava matkustusrajoitusten lisäksi esimerkiksi etätyö

Vastaus työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntöön

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n edustamalla toimialalla koronakriisin vaikutukset näkyvät edelleen yritysten toiminnassa. Kansainväliset kuluttaja-asiakkaat puuttuvat katukuvasta ja esimerkiksi HoReCa-ala kärsii edelleen matkustusrajoituksista. Kustannustuen jatko on tarpeen, ja kannatamme tuen nopeaa valmistelua ja käyttöönottoa. On tärkeää, että kustannustuki mahdollistaa yksilöllisen ja yrityskohtaisen harkinnan. Pandemian aikana on nähty, että sen vaikutukset osuvat yrityksiin ja niiden liiketoimintaan eri aikoina ja eri tavoin. Ajankohtaan on vaikuttanut yrityksen toimiala, asiakaskohderyhmä, liiketoimintamalli ja se, missä kohtaa toimialan arvoketjua yritys on.

Kolme esimerkkiä edustamaltamme toimialalta:

  • Kivijalkamyymälät kärsivät edelleen matkustusrajoituksista, koska kansainvälisiä matkailijoita ei ole. Erikoiskaupan toimijoille ulkomaiset turistit ovat usein tärkein asiakasryhmä. Matkustusrajoitusten takia osa jäsenyrityksistämme on joutunut supistamaan liiketoimintoja ja vaihtamaan ja sulkemaan liiketiloja.
  • Perusteluissa mainitaan erikseen, että etätyösuositus ei ole rajoitustoimi. Kuitenkin olemme saaneet jatkuvasti palautetta yrityksiltä siitä, että kaupunkikeskustoissa ja kaupoissa etätyösuositus näkyy selvästi tyrehtyneessä asiakasvirrassa. Tukikaudella etätyösuositus on ollut edelleen voimassa. Etätyösuositus pitäisi ainakin erikoiskaupan näkökulmasta katsoa tukeen oikeuttavaksi rajoitustoimeksi.
  • Sellaiset B2B-yritykset, joiden pääasiallinen asiakasryhmä on hotelli-, ravintola- ja tapahtuma-ala, kärsivät edelleen matkustusrajoitusten vaikutuksesta myyntiin. Tapahtumarajoitusten purkamisen positiiviset talousvaikutukset eivät myöskään vielä näy yritysten tilauskirjoissa.

Viitaten lausuntoesityksen alla oleviin säännöskohtaisiin perusteluihin (momentit 3 ja 4) ehdotamme, että etätyösuositus huomioitaisiin liiketoimintaa haittaavana rajoituksena.

(3 mom.) Lisäksi, toimialakriteerin jäädessä täyttymättä, mikäli yritys osoittaa liiketoimintansa suoraan kärsineen valtiovallan joko lakiin tai viranomaispäätökseen perustuvasta rajoitustoimesta, ja yrityksen liikevaihto on laskenut tukikautena laissa edellytetyt enemmän kuin 30 %, yritykselle voidaan myöntää kustannustukea.

(4 mom.) Yritykselle voidaan niin ikään myöntää kustannustukea, jos yritys hakemuksessaan osoittaa, että sen keskeiseen asiakaskuntaan on kohdistunut vastaava julkisoikeudellinen rajoitus, ja yrityksen liikevaihto on tämän johdosta laskenut enemmän kuin 30 %. […] Rajoituksella ei kuitenkaan tarkoiteta pelkästään suositusluonteista ohjetta, vaan esimerkiksi aukioloaikaa ja asiakasmäärää koskevaa konkreettista rajoitusta. Esimerkiksi etätyösuositus ei ole tällainen rajoitustoimi. Keskeiseen asiakaskuntaan kohdistetusta julkisoikeudellisesta rajoitustoimesta olisi kyse esimerkiksi silloin, kun taksiliiketoimintaa elinkeinonaan harjoittavalla yrityksellä ei ole ollut asiakkaita ravintolayrityksiin kohdistettujen julkisoikeudellisten rajoitusten johdosta.

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta & rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Lakkotoimien pitkät varjot: Peruuntuneita investointeja ja menetettyjä asiakkuuksia

STJM:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yrityksille myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2024–2030

Uutishuone