Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle huoltovarmuusselonteosta

Suomen Tekstiili & Muoti ry on jättänyt lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle huoltovarmuusselonteosta. Näkemyksemme mukaan tekstiiliala on tärkeä osa Suomen huoltovarmuutta. Tämän takia tekstiiliteollisuudelle on turvattava riittävät toimintaedellytykset kestävän ja vastuullisen tuotannon edelleen kehittämiseen ja säilyttämiseen.

Suomen Tekstiili & Muoti ry: n jäsenyritykset valmistavat ja valmistuttavat mm. työvaatteita, suojavarusteita, kodintekstiilejä, sairaalatekstiilejä, teknisiä tekstiilejä sekä kuitukankaita ja teollisuustekstiilejä, ja tätä kautta huolehtivat osana suomalaista teollisuutta huoltovarmuuden ylläpidosta ja kehittämisestä.

Pidämme tärkeänä sitä, että huoltovarmuusnäkökohdat huomioidaan laaja-alaisesti ja läpileikkaavasti yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja päätösten toimenpanossa. Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat osoittaneet sen, miten riippuvaisia olemme kansainvälisistä tuotantoketjuista. Erityisesti tämä koskee omaa raaka-ainetuotantoa ja kankaiden valmistusta. Tällä hetkellä raaka-aineita, lankaa ja kankaita ei ole saatavilla kotimaisena tuotantona.

”Suomessa on erinomaiset edellytykset rakentaa koko tekstiilituotannon arvoketju raaka-aineista lopputuotteiksi palvelemaan suomalaista ja eurooppalaista huoltovarmuutta. Tämä vaatii kuitenkin alan toimintaedellytysten kehittämistä erityisesti raaka-aine-, lanka- ja kangastuotannon osalta”, toteaa Marja-Liisa Niinikoski, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja.

Totesimme lausunnossamme, että Suomen huoltovarmuuden kehittäminen tarvitsee tuekseen monipuolista ja pitkäjänteistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Näkemyksemme mukaan tekstiilien ja vaatteiden julkiset ja huoltovarmuushankinnat voivat merkittävästi vauhdittaa koko alan arvoketjun rakentumista Suomeen sekä sitä kautta vauhdittaa vastuullista, kiertotalouteen ja digitalisaatioon nojaavaa tekstiiliteollisuutta.

Voit lukea Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koko lausunnon täältä.

Marja-Liisa Niinikoski

Toimitusjohtaja

+358 40 538 4541
marja-liisa.niinikoski@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

STJM mukana Suomen luonnon monimuotoisuuden strategian ja toimintaohjelman työryhmässä

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n näkemyksiä tekstiilien laajennetusta tuottajavastuusta

Uutishuone