Lausunto yritysvastuulaista: EU-tason lainsäädännön jatkovalmistelun tulee olla ensisijainen keino

Suomen Tekstiili & Muoti ry on jättänyt lausunnon työ- ja elinkeinoministeriön teettämään kansallista yritysvastuulainsäädäntöä koskevaan arviomuistioon. Näkemyksemme mukaan ensisijaisena tulisi pitää EU-tasolla toteutettavan yritysvastuulain huolellista jatkovalmistelua.

Ympäristövastuuseen liittyvät kysymykset ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen pitkissä globaaleissa arvoketjuissa ovat jo vuosia olleet Suomen Tekstiili & Muoti ry:n strateginen painopiste ja pidämme näiden edistämistä erittäin tärkeänä. Liitto kuitenkin katsoo, ettei kansallisen yritysvastuulain valmistelu ole tarpeellista eikä kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaista nykyisessä tilanteessa, kun EU-tason sääntelykin etenee.

”Työ- ja elinkeinoministeriön valmistelema yritysvastuulakia koskeva arviomuistio on laadukkaasti valmisteltu ja siinä käsitellään monipuolisesti vastuullisuuden kannalta olennaisia kysymyksiä sekä käydään läpi erilaisia sääntelyn toteuttamisvaihtoehtoja. Perusteluita kansallisen yritysvastuulain valmistelulle ei kuitenkaan mielestämme ole, sillä komissio antoi oman EU-tason yritysvastuulainsäädäntöä koskevan ehdotuksen helmikuussa. Sen myötä odotettavissa on tulevaisuudessa jopa varsin pitkälle menevää sääntelyä”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n johtava asiantuntija Satumaija Levón.

Suomen Tekstiili & Muoti ry jakaa arviomuistiossa esitetyn näkemyksen siitä, että kansallisen sääntelyn merkitys ja sen avulla saavutettavat konkreettiset hyödyt olisivat todennäköisesti varsin rajallisia verrattuna siihen, että kyseessä olisi kaikkia EU-alueen yrityksiä koskevat velvoitteet. Liiton näkemyksen mukaan ensisijaisena tulisikin nyt pitää EU-tasolla toteutettavan yritysvastuuta koskevan lainsäädäntöehdotuksen huolellista ja laadukasta jatkovalmistelua.

”Ympäristövastuun ja ihmisoikeuksien edistämiseksi on tärkeää vaikuttaa valmistelussa olevaan EU-lainsäädäntöön. Vaatimukset tulisi saada ulotettua myös mahdollisimman laajasti Euroopassa operoiviin kolmansien maiden toimijoihin”, sanoo Levón.

Arviomuistio ladattavissa ja luettavissa täältä. Liiton lausunto puolestaan on kaikkien luettavissa Lausuntopalvelu.fi-sivustolta.

Ajankohtaista aiheesta

Vaatevallankumousta vietetään kymmenettä kertaa

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kysely: poliittiset lakot iskevät kohtuuttomasti tekstiili- ja muotialan yrityksiin

Uutishuone