Meillä töissä: Jussi Ojansuu mukana liiton vastuullisuus- ja kiertotalous­projekteissa

Maaliskuun aikana Suomen Tekstiili & Muoti ry on saanut joukkoonsa uuden työntekijän. Vastuullisuus- ja kiertotalousharjoittelijana aloittanut Jussi Ojansuu on kevään ajan mukana monissa liiton vastuullisuusprojektien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Maaliskuun viimeisellä viikolla harjoittelunsa aloittanut Jussi Ojansuu odottaa harjoittelultaan eniten opettavia projekteja ja tutustumista kiertotalouden edistämistyöhön tekstiilialalla. 

”Kiertotalous on noussut vahvasti oman urakehitykseni kannalta keskeiseksi teemaksi ja koenkin, että työskentely vahvasti teemaa omassa toiminnassaan painottavassa liitossa antaa minulle valtavasti oppeja tulevaisuuteen. Olen pitkään jo ollut kiinnostunut tekstiilialasta. Siksi alan tulevaisuuden muokkaaminen vastuullisempaan suuntaan inspiroi minua ja näen Suomessa potentiaalin tähän olevan suuri”, Jussi kertoo. 

Jussi opiskelee maisterivaiheessa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tieto- ja palvelujohtamisen lisäksi sivuaineena vastuullisuusjohtamista. 

Jussin vastuulla on suunnitella liiton vastuullisuuteen ja kiertotalouteen liittyvien koulutusten sisältöä sekä olla mukana erilaisten projektien ja hankkeiden toteutuksessa. Yksi kevään projekteista liittyy suunnitteilla olevan digitaalisen tuotepassin konseptikehitystyöhön, joka yhdistää Jussin koulutuksessa esiin nousevia teemoja. 

”Työtehtäväni ovat jo tähän mennessä tarjonneet minulle valtavasti uusia näkökulmia ja avartaneet näkemystäni tekstiilialan mahdollisuuksista Suomessa. Minulle on annettu mahdollisuus yhdistää mielenkiinnon kohteitani ja osaamistani työnkuvassani, josta olen erityisen kiitollinen. Lisäksi työskentely alalla, jossa kiertotalouden ja digitaalisuuden saralla tapahtuu jatkuvasti uutta, on todella inspiroivaa”, Jussi toteaa. 

”Koen päässeeni heti osaksi työyhteisöä ja olen saanut aina apua tarvittaessa. Lisäksi joustavuus käytännön asioiden suhteen on yllättänyt minut positiivisesti. Odotan innolla tulevan kevään tapahtumia ja projekteja, joista saan tärkeää käytännön kokemusta projektinhallinnasta ja kehitystyöstä minua inspiroivien aiheiden parista”, Jussi tiivistää.