Mitä tekstiililaboratoriossa tehdään? Testaamisen tärkeys nousi esiin koronan aikana

Tiina Ylinen TAMK Tekstiililaboratoriosta kertoo, mitä tekstiililaboratoriossa tehdään ja miksi sen toiminta on yrityksille tärkeää. Korona-aikana tekstiililaboratoriota ovat työllistäneet erityisesti sairaalakäyttöön tarkoitettujen suojavaatteiden testaukset.

Kuka olet ja mitä teet?

Olen Tiina Ylinen, projekti-insinööri Tampereen ammattikorkeakoulun Tekstiililaboratoriosta. Pääasiallinen työni on tehdä tekstiilien laboratoriotestauksia asiakasyritysten tarpeisiin, mutta olen mukana myös mm. tekstiilialan koulutuksen kehitystyössä, standardoimistyössä ja monessa muussa.

Tiina Ylinen

Mitä TAMKin Tekstiililabrassa tehdään?

TAMKin Tekstiililaboratoriossa tehdään hyvin erilaisten tekstiilimateriaalien laaja-alaista testaus- ja laatukonsultaatiotyötä. Palvelemme paitsi varsinaisia tekstiilialan yrityksiä, myös esimerkiksi it-alan, ajoneuvoteollisuuden ja terveydenhuollon piirissä toimivia yrityksiä. Asiakasyritystemme laaja kirjo kertoo siitä, kuinka monessa käyttökohteessa tekstiilejä käytetään.

Minkälaisia testauksia teette tekstiililaboratoriossa?

Tekstiililaboratorio tekee hyvin erilaisia tekstiilimateriaalien suorituskykytestauksia. Valikoimaamme kuuluvat esimerkiksi lujuustestaukset (hankauslujuus, vetolujuus, repeämislujuus, saumojen lujuustestaukset jne.), värienkestotestaukset (värien pesunkesto, hankauksenkesto, hienkesto, valonkesto jne.), palotestaukset (syttymisherkkyys, liekin leviäminen jne.) sekä lukuisat muut testaukset, kuten nyppyyntyminen, ilmanläpäisevyys, hydrostaattisen paineen kesto, mittamuutokset pesussa jne. Laboratoriomme yleisimmin tilattuja testauksia taitavat olla hankauksenkesto, nyppyyntyminen, mittamuutokset pesussa sekä erilaiset värienkestotestaukset.

Miten korona-aika on vaikuttanut palveluiden kysyntään, mitä erityisesti on testattu?

Kevään 2020 koronavirustilanne on vaikuttanut myös tekstiililaboratorion tilauksiin. Testauspyyntöjä ja -tiedusteluita on tullut erityisesti sairaalakäyttöön tarkoitettujen suojavaatteiden testauksista, kuten hydrostaattisen paineenkeston testauksesta. Luotettavien testaustulosten saaminen nopealla aikataululla on ollut asiakasyrityksille kevään haastavassa tilanteessa erityisen tärkeää, ja tähän kysyntään olemme parhaamme mukaan yrittäneet vastata.

Miksi yrityksen kannattaa testata tekstiilituotteita?

Syitä tekstiilimateriaalien testaamiselle voi olla useita. Tavallinen tilanne, jossa yritys ottaa meihin yhteyttä, on materiaalin tai tuotteen kehitysvaihe. Yrityksellä saattaa olla valittavanaan useampi eri materiaalivaihtoehto, joiden testaamisella halutaan löytää käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuva vaihtoehto. Toinen tyypillinen tilanne on se, kun jokin on muuttunut materiaalin valmistusprosessissa tai materiaali on kokonaan uusi yrityksen valikoimassa. Tiivistetysti voisi siis sanoa, että tekstiilimateriaali tai -tuote kannattaa testata, jotta voidaan varmistua materiaalin käyttäytymisestä ennakoitavissa olevissa käyttö- ja huoltotilanteissa.

Mitä ”suuri yleisö” ei tiedä tekstiililabrasta?

Monille tekstiililaboratorion toiminta ylipäätään on vierasta, ja harva tietää, kuinka monia asioita tekstiileistä voidaan testata. Tekstiilimateriaalien on taivuttava hyvin moniin eri käyttötarkoituksiin aina paperikoneen viiroista vauvojen kestovaippoihin asti, ja näin ollen niissä käytettäviltä tekstiilimateriaaleilta vaaditaan hyvin erilaisia asioita. Se, soveltuuko materiaali juuri kyseiseen käyttötarkoitukseen, voidaan testata laboratoriossa.

Mitä hyötyä yritys saa testaamalla tuotteitaan?  

Testaamalla tuotteen tai materiaalin yritys voi varmistua siitä, että heidän myymänsä tekstiilit käyttäytyvät kuten niiden pitää. Esimerkiksi verhoilumateriaalin tulee kestää hankaavaa rasitusta, työvaatemateriaalin nyppyyntymistaipumus tulee olla alhainen tai sisustusmateriaalin värien pesun-, hankauksen ja valonkesto-ominaisuuksien tulee olla hyvät. Toisaalta yritys voi testausten avulla myös säästää rahaa ostamalla materiaalin, jonka ominaisuuksien on varmistettu olevan käyttötarkoitukseen nähden riittävät, mutta joka on kustannuksiltaan mahdollisimman alhainen.

Mikä on koulutustaustasi?

Olen paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikan insinööri (amk), jonka suuntautumisvaihtoehdot olivat tekstiili- ja kemiantekniikka. Aikaisemmalta koulutukseltani olen bioanalyytikko (amk) sekä ylioppilas.

Mitä hyötyä sinulle on ollut tekstiili-insinöörikoulutuksesta nykyisessä työtehtävässäsi?

Tekstiilialan insinööriopinnot ovat antaneet minulle pohjan nykyiselle osaamiselleni. Olen saanut insinööriopinnoistani perustiedot mm. tekstiilikuiduista, materiaalien valmistuksesta, tuotteiden kokoonpanosta sekä värjäysestä ja viimeistyksestä. Vankan pohjan päälle on ollut mahdollista rakentaa uutta osaamista.

Miten TAMK on pyrkinyt kehittämään tekstiililabran palveluita? TAMKin Tekstiililaboratorio pyrkii jatkuvasti kuuntelemaan yritysten tarpeita, ja meille on arvokasta tietoa kuulla, mitä testauksia kentällä tarvitaan. Uusimpiin testausvalikoimamme päivityksiin kuuluvat muun muassa värien valon- ja säänkeston testaukset.

Lue lisää TAMK Tekstiililaboratoriosta  

Ajankohtaista aiheesta

Hae tukea yrityksellesi tekstiili- ja vaatetusalan standardointityöhön!

Suositus hoito-ohjemerkin sijoittamisesta päivitetty 

Uutishuone