Näin kiertotalous vauhdittuu Suomessa: Tutustu poistotekstiilien jalostuksen tulevaisuuteen ja vaikutuksiiin

Alkanut vuosi on tekstiilien kiertotalouden näkökulmasta merkittävä, sillä poistotekstiilien jalostaminen kierrätyskuiduksi käynnistyy Paimiossa. Lounais-Suomen Jätehuollon tuore Kohti poistotekstiilin jalostuslaitosta -julkaisu kokoaa yhteen tekstiilien kiertotalouden virstanpylväät ja tulevaisuuden tavoitteet.

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) aloittaa kotitalouksien poistotekstiilien jalostamisen kokeilut pilottivaiheen käsittelylinjastolla. Linjasto sijoittuu yritysten poistotekstiilejä käsittelevän Rester Oy:n kanssa saman katon alle Paimioon. LSJH on työskennellyt pitkään kuluttajilta syntyvän poistotekstiilien kierrätyksen edistämiseksi ja ollut aktiivisesti mukana tekstiilien kiertotaloutta edistävissä hankkeissa.

Poistotekstiilien keräys, lajittelu ja jalostus luovat Suomeen uuden teollisuudenalan, joka tarjoaa uusia kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia ja satoja uusia työpaikkoja.

LSJH:n tuoreeseen Kohti poistotekstiilin jalostuslaitosta -julkaisuun on koottu yhteen tähänastiset tekstiilien kiertotalouteen liittyvät virstanpylväät sekä jalostuslaitoshankkeen vaikutuksia tekstiilien kierrätykseen, innovaatioihin ja työllisyyteen. Lisäksi julkaisu avaa ekosysteemin ja koko arvoketjun välisen yhteistyön merkitystä tekstiilien kiertotalouden onnistumiselle. Julkaisu on tehty osana Telaketju-hanketta.

Lue myös:
Suomeen halutaan EU:n tekstiilien kierrätyshubi – mahdollisuus tuhansiin työpaikkoihin

 

Kuva: Lounais-Suomen Jätehuolto

Ajankohtaista aiheesta

Tekstiili- ja muotiala peräänkuuluttaa aidosti vaikuttavaa yritysvastuulainsäädäntöä

Hae mukaan: Ylimmän johdon sparrausverkosto jatkaa kestävän kansainvälisen kasvun aiheilla

Uutishuone