PFAS-kemikaalien rajoitusehdotus koskee jopa 10 000 kemikaalia

Euroopan kemikaalivirasto ECHA on julkaissut historian laajimman kemikaalirajoitusehdotuksen, joka toteutuessaan kieltää lähes kokonaan PFAS-kemikaalien käytön.

Rajoituksessa ehdotetaan laajaa PFAS-aineiden kieltoa, tiettyihin käyttökohteisiin sidotuilla poikkeuksilla, joita koskisivat pidemmät siirtymäajat. Voimaan tultuaan rajoitus kieltäisi kemikaalien valmistamisen ja markkinoille saattamisen sellaisenaan, aineissa ja tuotteissa. Tekstiilejä koskettavia poikkeuksia ovat ainoastaan III-tyypin suojavaatteista palomiesten suojapuvut, korkean suodatuskyvyn suodatustekstiilit teollisissa olosuhteissa, tietyt medikaalitekstiilit ja moottoreissa käytettävät tärinänsuodatustekstiilit.

PFAS-kemikaalit eli per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet ovat tuhansien synteettisten kemikaalien ryhmä, joiden käyttö on hyvin laajaa. Tekstiilituotteissa PFAS-kemikaaleja on käytetty veden-, lian- ja öljynhylkivyyskäsittelyissä, erityisesti ulkoiluvaatetuksessa ja -varusteissa, työ- ja suojavaatetuksessa, sisustustekstiileissä sekä teknisissä tekstiileissä kuten terveydenhuollon tekstiilit tai suodatintekstiilit.

Helmikuussa julkaistu rajoitusehdotus koskee jopa 10 000 kemikaalia. Ehdotuksen takana ovat Ruotsi, Norja, Tanska, Alankomaat ja Saksa. Ehdotus on on saanut tuekseen laajaa kannatusta, mutta myös kritiikkiä. Sitä on kritisoitu muun muassa vähäisestä tieteellisestä näytöstä sekä oikeudellisen epävarmuuden aiheuttamisesta yrityksille, kun rajoitettaville kemikaaleille ei ole tunnistenumeroita tai testimenetelmiä.

Haitallisimpia PFAS-kemikaaleja on jo kielletty kemikaalilainsäädännöllä. Laajan, koko aineryhmää koskevan ehdotuksen taustalla on kuitenkin ajatus, että yksittäisten kemikaalien rajoittaminen ei ole riittävän tehokasta ympäristön ja ihmisten suojelun näkökulmasta.

PFAS-kemikaaleja kutsutaan niin sanotuiksi ikuisuuskemikaaleiksi, sillä ympäristöön päädyttyään ne hajoavat erittäin hitaasti. Ne kulkeutuvat kauas alkuperäisistä päästölähteistään, kerääntyvät ympäristöön ja elimistöön sekä ovat muun muassa hormonitoimintaa häiritseviä.

Euroopan kemikaaliviraston julkaistua 22.3. rajoitusehdotuksen käynnistyi puolen vuoden julkinen kuulemisjakso. Rajoitusehdotus etenee samalla ECHAn komiteoiden RAC:n ja SEAC:n käsittelyyn. Yleensä komiteoiden kannat ovat valmiita 12 kuukaudessa arvioinnin aloittamisesta, mutta aiheen monimutkaisuus huomioiden, prosessissa arvioidaan kestävän pidempään. Kun kannat ovat valmiita, ne lähetetään komissiolle, joka yhdessä jäsenmaiden kanssa päättää rajoituksesta. Komission päätöksen arvioidaan tässä vaiheessa valmistuvan 2025. Tuotteissa PFAS-kemikaalien käyttö olisi kielletty 18 kuukautta voimaantulon jälkeen.

ECHA järjestää 5.4. klo 11–13 infotilaisuuden, jossa kerrotaan lisätietoa rajoitusehdotuksesta ja miten ottaa osaa julkiseen kuulemiseen.

Tutustu myös EU.ssa käynnistyneeseen ZeroF-hankkeeseen, jossa etsitään PFAS-vapaita käsittelyjä tekstiileille ja elintarvikepakkauksille.

Tekstiilialan eurooppalainen kattojärjestö Euratex kerää tietoa kriittisistä PFAS-kemikaalien käyttökohteista tekstiilituotteissa tai -tuotannossa. STJM:n jäsenyritykset voivat olla yhteydessä liiton asiantuntijaan toimialan näkemysten muodostamiseksi 31.5 mennessä.

Kemikaaliopas

Lue lisää tekstiilikemikaaleista jäsenyrityksille tarkoitetusta kemikaalioppaasta.

Siirry jäsensivuille

Katri Pylkkänen

Asiantuntija, tuotteet, materiaalit & vastuullisuus

+358 41 535 4379
katri.pylkkanen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Tekstiilimerkintöjen yhdenmukaistaminen helpottaa kaupankäyntiä ja parantaa kuluttajien luottamusta

Kiellettyjen ja rajoitettujen kemikaalien lista (RSL) päivitetty

Uutishuone