Rahoitusta teollisuuden vähähiiliseen kiertotalouteen, digitalisaatioon ja palvelukehitykseen

EU:n elpymisvälineen (Recovery and Resilience Facility, RRF) ja siihen kuuluvan Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitushaut jatkuvat. Business Finland avasi myös tekstiili- ja muotialan yrityksille soveltuvan RRF-rahoitushaun, jonka tavoitteena on edistää teollisuuden vähähiilistymistä ja kiertotaloutta, digitaalista uudistumista ja teollisen palveluviennin kasvattamista.

Rahoitettavien hankkeiden tulee liittyä yritysten vähähiiliseen ja/tai kiertotalouden tai palveluliiketoiminnan merkittävään kehittämiseen ja uudistamiseen. Rahoitus on tarkoitettu kaikenkokoisille Suomeen rekisteröidyille yrityksille.

Rahoitusta voivat hakea Suomeen rekisteröidyt osakeyhtiömuotoiset yritykset, jotka haluavat kasvaa ja kansainvälistyä ja joilla on siihen riittävät taloudelliset resurssit sekä monipuolinen osaaminen ja tiimi. Lisäksi edellytetään kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla.
Tutkimusorganisaatio voi hakea rahoitusta osana co-innovation-projektia.

Teemat ja projektit

Projektien on oltava tutkimus- ja kehitysprojekteja esimerkiksi oheisista aiheista:

  • Teollisten vähähiilisten palvelujen ja palveluliiketoiminnan kehittäminen mm. tuotepalveluna
  • Teollisen digitaalisen uudistumisen ja datatalouden hyödyntäminen mm. vähähiilisissä arvoketjuissa
  • Teollisen vetyekosysteemin kehittäminen, jossa käytetään uusiutuvaa energiaa ja vetyä kierrätetään sekä energiana että rakennusaineena lopputuotteissa (mm. kemikaalit, uudet proteiinit)
  • Teollisuudessa syntyvän hiilidioksidin talteenotto sekä uudelleen käyttö

Tärkeimpiä hakukriteerejä ovat hankkeiden vähähiilisyys, kiertotalous, innovatiivisuus, digitalisaation edistäminen, vaikutus yrityksen uusiutumiseen, tavoiteltava kansainvälinen liikevaihto, osaaminen ja kyvykkyys toteuttaa hanke sekä hankkeen toteutussuunnitelma.

Avustuksella rahoitettavissa projekteissa:

  • syntyy uutta osaamista ja tietoa yritykselle ja yhteistyöverkostolle
  • otetaan tavallista suurempaa riskiä ja siihen liittyy onnistuessaan suuri markkinapotentiaali
  • päättymisen jälkeen tarvitaan usein lisää kehitystyötä tulosten kaupallistamiseksi

Projektien pitää päättyä 31.12.2025 mennessä.

Aikataulu ja rahoituksen kokonaismäärä

Rahoitusta myönnetään alustavan suunnitelman mukaisesti vuosina 2022 ja 2023 yhteensä 4 miljoonaa euroa. Business Finland tekee rahoituspäätökset normaalien valintakriteereiden mukaan.

Vuonna 2022 myönnettävän rahoituksen osalta hakemus on jätettävä viimeistään 30.6.2022. 

Lue lisää: Business Finlandin verkkosivuilla

Huomaa myös vastuullisuutta ja rahoitusta käsittelevä STJM:n koulutus 1.3.2022!

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta & rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Hae mukaan: Ylimmän johdon sparrausverkosto jatkaa kestävän kansainvälisen kasvun aiheilla

Muodista voidaan tehdä miljardibisnes Suomessakin

Uutishuone