Rajoitusten purkaminen helpottanut tekstiili- ja muotialan yritysten tilannetta hieman, mutta valtaosalla liikevaihto edelleen tavanomaista pienempi

Tekstiili- ja muotialan yrityksissä on näkyvissä pieniä elpymisen merkkejä, kun koronarajoituksia on päästy purkamaan, mutta koronan vaikutukset tulevat varjostamaan alan näkymiä vielä pitkään. Peräti 75 % alan yrityksistä on kehittänyt kevään aikana uutta liiketoimintaa. Uuteen kustannustukeen liittyy vielä paljon kysymyksiä.

Tekstiili- ja muotialan yritysten liikevaihto on edelleen tavanomaista pienempi. Vain joka viides alan yritys arvioi yltävänsä kesäkuussa normaaliin liikevaihtoon. Tekstiili- ja muotialalla on edelleen elinkeinoelämän keskiarvoon verrattuna enemmän yrityksiä, jotka ovat menettäneet liikevaihtoaan koronan vuoksi. Tiedot perustuvat tekstiili- ja muotialan neljänteen koronakyselyyn.

”Pieniä elpymisen merkkejä on kuitenkin nähtävissä. Vielä toukokuussa liikevaihto oli romahtanut alle puoleen normaalista joka kolmannella yrityksellä, nyt 20 prosentilla”, kertoo tilastoasiantuntija Hanne Mikkonen Suomen Tekstiili & Muoti ry:stä.

Noin kaksi kolmesta alan yrityksestä on lomauttanut henkilöstöään. Uusia lomautuksia on tällä hetkellä näköpiirissä enää harvalla. Konkurssia pelkää 12 % alan yrityksistä. Osuus on pysynyt suunnilleen samana koko kevään ajan.

Uuteen kustannustukeen liittyy vielä paljon kysymysmerkkejä

Valtaosa alan yrityksistä haki kevään aikana Business Finlandin ja ELY-keskuksen tukia kehittämistoimenpiteisiin. Hallitus on tehnyt esityksen uudesta kustannustuesta, jota voi käyttää myös kiinteisiin kuluihin. Kustannustukeen liittyy yritysten kannalta vielä paljon kysymysmerkkejä, ja yli 40 % tekstiili- ja muotialan yrityksistä ei osaa vielä sanoa, kuinka paljon uusi kustannustuki tulee helpottamaan yrityksen tilannetta.

”Vaikka tilanne onkin hieman helpottanut, jatkuvat yritysten ongelmat vielä pitkään, eikä tukien tarve ole kadonnut. Monet alan yritykset ovat jo saaneet Business Finlandilta ja ELYltä kehittämistukea, jota ei voi kohdistaa operatiivisiin kustannuksiin. Se pienentää tämän uuden kiinteisiin kuluihin tarkoitetun kustannustuen määrää, mikä on tietysti hankala yritysten kannalta. Kustannustuen kriteerit ovat yrityksille osin epäselviä. Toivomme että ne saadaan nopeasti selvitettyä ja tuet maksuun”, kertoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kansainvälisen liiketoiminnan ja rahoituksen asiantuntija Anne Ruokamo.

Koronan aiheuttamat ongelmat tulevat vaikuttamaan alalla vielä pitkään

Kesäkuun alusta voimaan astuneet rajoitusten purkamiset ovat helpottaneet valtaosan toimintaa ainakin vähän. Osalla alan yrityksiä näkymiä varjostaa kuitenkin ulkomaisten turistien puuttuminen. Ulkomaiset turistit ovat merkittävä asiakasryhmä monille kivijalkamyymälöille, mutta kansainvälinen matkailu tulee olemaan tänä kesänä huomattavasti normaalia vähäisempää.

”Suomalaisilla kuluttajilla on tällä hetkellä paljon valtaa:  käyttämällä rahaa suomalaisten yritysten tuotteisiin ja palveluihin voimme edesauttaa yhteiskunnan elpymistä”, Hanne Mikkonen kertoo.

Vaikka koronatilanne näyttää tällä hetkellä helpottavan, sen aiheuttamat ongelmat heijastuvat tekstiili- ja muotialalle vielä pitkään.

”Kevään ja kesän mallistot saapuivat varastoihin ennen kauden alkua, ja niissä on paljon pääomaa kiinni. Monilla alan yrityksillä on jo käynnissä tulevien mallistojen ennakkomyynti, mutta monet jälleenmyyjät ovat varovaisia ostamaan tulevia mallistoja,” Hanne Mikkonen kertoo.

Valtaosa alan yrityksistä löytänyt kevään aikana uusia kasvun mahdollisuuksia

Tekstiili- ja muotialan yritykset ovat kehittäneet liiketoimintaansa erityisen ketterästi: peräti 75 prosenttia on löytänyt koronakevään aikana uusia kasvun mahdollisuuksia. Koko elinkeinoelämässä keskimäärin kolmannes yrityksistä on löytänyt uutta liiketoimintaa.

Yleisimmin alan yritykset ovat kehittäneet uusia palveluita tai tuotteita. Monet tekstiili- ja muotialan yritykset ovat panostaneet nyt verkkokauppaan. Toinen keskeinen uuden kasvun kanava erityisesti alan valmistavilla yrityksillä on ollut kasvomaskien tai muiden suojavarusteiden valmistus. Hallituksen epäselvät ja ristiriitaiset ohjeistukset maskien käytöstä ovat hankaloittaneet hankintaa ja myyntiä.

Melkein puolet alan yrityksistä on myös löytänyt uusia asiakasryhmiä tai kohdemarkkinoita. Esimerkiksi maskien tai suojavarusteiden valmistus on avannut osalle yrityksistä uutta yhteistyötä kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa.

8.-9.6.2020 toteutettuun kyselyyn vastasi 73 Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritystä eli 40 prosenttia liiton jäsenistä. Kyselyn vastaajajoukko edustaa kattavasti tekstiili- ja muotialan eri toimintoja: kuluttajatuotteita valmistavia vaate- ja sisustusyrityksiä, työ- ja suojavaateyrityksiä sekä alan materiaalivalmistajia ja teollisia tuottajia. Vastaajayritykset työllistävät Suomessa yli 2 000 henkilöä ja tekevät yli 560 miljoonaa euroa liikevaihtoa vuodessa. Kysely on osa EK:n koronakyselyä.

Liite: Koronakyselyn tulokset 9.6.2020 (pdf)

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Liitosta apua messutukea hakevien yritysten kartoittamiseen

Woodspinin uusi tehdas vauhdittaa suomalaisen kestävän muotiteollisuuden nousua

Uutishuone