Selvitämme nuorten vaatekulutuskäyttäytymistä Village for Sustainable Clothing -hankkeessa

Vaatteet ovat yksi ensimmäisistä nuorten tekemistä kulutuspäätöksistä ja juuri vaateostoksilla nuoret harjoittelevat kuluttajataitojaan. Vaatteiden avulla nuoret myös ilmaisevat itseään ja luovat omaa identiteettiään. Suomen Tekstiili & Muoti ry ja Laurea-ammattikorkeakoulu selvittävät nuorten kulutuskäyttäytymistä käynnistyneessä hankkeessa.

Suomen Tekstiili & Muoti ry ja Laurea-ammattikorkeakoulu selvittävät nuorten vaatekulutuskäyttäytymistä kaksivuotisessa Village for Sustainable Clothing (VISU) -hankkeessa. Tavoitteena on rakentaa kestävään vaatekulutuskäyttäytymiseen keskittyvä kokonaisuus, jonka osapuolina ovat tekstiili- ja muotialan yritykset, nuoret kuluttajat ja oppilaitokset. Hankkeen lopputuloksia voidaan mallintaa ja hyödyntää myös muilla toimialoilla.

”Vastuullinen pukeutuminen on kovassa kasvussa nuorten keskuudessa. Monelle nuorelle pukeutuminen on tapa viestittää omista arvoistaan ja vahvistaa omaa identiteettiään. Meidän jäsenyrityksistämme noin 50 % on vaateyrityksiä. Siksi meille on ensiarvoisen tärkeätä kohtauttaa nuoret ja yritykset, ja tätä kautta edistää molemminpuolista ymmärrystä vastuullisen vaatealan liiketoiminnasta sekä nuorten kuluttajien odotuksista”, sanoo Marja-Liisa Niinikoski, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja.

Tavoitteena on, että hankkeen valmistuttua yritykset ovat saaneet työkaluja oman palvelumuotoilu- ja ennakointiosaamisen vahvistamiseen. Nuorten osalta hankkeessa pyritään vahvistamaan yhteiskunnallista osallisuutta sekä kestävän kehityksen mukaista vaatekulutuskäyttäytymistä. Opettajille hanke tarjoaa työkaluja ja uusia pedagogisia näkökulmia kestävän kehityksen tuomiseen opetukseen.

Vaatekaapit tutuksi ja kestävä kehitys osaksi opetusta

VISU-hankkeen konsepti yhdistää tutkimusta, kehitystyötä ja opetusta uudenlaisilla tavoilla. Kaksivuotinen urakka on aloitettu kahdella ennakoivalla tutkimuksella. Ensimmäisessä toteutetaan ns. vaatekaappitutkimus, jossa nuoret kuvaavat oman vaatekaappinsa sisältöä sekä pohtivat haastattelussa omien vaatteiden hankintaan ja huoltoon liittyviä kysymyksiä. Toisessa tutkimuksessa selvitetään opettajien näkemyksiä kestävän kehityksen ottamisesta osaksi opetusta. Tutkimustulosten valmistuttua syksyllä 2023 alkaa aktiivinen työpajamuotoinen vuoropuhelu vaatealan yritysten kanssa.

”Tämä vuosi menee hyvin pitkälti tutkimustiedon keräämisessä ja analysoinnissa. Ensi vuonna järjestämme nuorille pop-up-tapahtumia vaatehuollosta ja opettajille työpajoja, joissa he saavat työkaluja opetustyöhön”, sanoo Sanna Vassinen, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n hankeasiantuntija.

Hankkeen päätoteuttajana on Laurea-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Suomen Tekstiili ja Muoti Ry.  Hanketta tehdään yhteistyössä Vantaan Kaupungin ja Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa. Hankkeen rahoittajana toimii Uudenmaan Liitto. Toteutusaika on 1.1.2023 – 31.12.2024.

Sanna Vassinen

Asiantuntija, VISU-hanke

+358 50 538 2032
sanna.vassinen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Tuore raportti: Digitaalisen ja fyysisen kokemuksen integrointi elinehto muotialan yrityksille

Esiselvitys: Tuottajavastuumallien tavoitteiden toteutuminen edellyttää todellisen kiertotalousmarkkinan syntymistä

Uutishuone