State of Fashion 2022: tuotantoketjujen ongelmat isoin uhka globaalin muotialan elpymisessä

Business of Fashionin ja McKinseyn State of Fashion -raportti piirtää muotialan isot linjat. Ala on elpymässä ja uudistusten keskellä. Merkittäviä muutosajureita ovat vastuullisuus ja digitalisaatio, mutta tuotantoketjujen ongelmat laittavat kapuloita kasvun rattaisiin.

Vuosi 2022 on kriittinen muotialan kannalta. Yritykset tavoittelevat elpymistä ja kasvua samalla kun ne kamppailevat olemassa olevien ja uusien haasteiden kanssa. Ennätysmäiset 69 prosenttia McKinsey Global Fashion Indexin seuraaamista muotialan yrityksistä teki tappiota vuonna 2021. Näkymä vuoteen 2022 on kuitenkin optimistinen, sillä globaalin muodin myynnin odotetaan ylittävän vuoden 2019 tason 3–8 prosentilla. Kasvua tulee erityisesti Kiinasta, kun Eurooppa ja USA seuraavat jälkijunassa.

Kattavan raportin merkittäviä teemoja ovat vastuullisuus, erityisesti kiertotalous ja suljettu kierto sekä digitalisaatio, esimerkiksi ”metaversen” mahdollisuudet, someshoppailu ja yhtymäkohdat valtavaan peliteollisuuteen. Tuotantoketjuihin liittyvät ongelmat, kuten raaka-ainepula ja logistiikan pullonkaulat haittaavat yrityksiä ja aiheuttavat painetta hintoihin.

10 poimintaa raportin annista:

1. Toipumisen epätasaisuus (Uneven Recovery): Pandemiasta toipuminen tapahtuu epätasaisesti eri puolilla maapalloa. Maissa, joissa on hyvä terveydenhuolto ja taloudellinen resilienssi, toivutaan toisia nopeammin. Globaalisti toimivien muotialan yritysten täytyy arvioida riskejä säännöllisesti.

2. Logistiikan umpikuja (Logistics Gridlock): globaalien tuotantoketjujen ongelmat, nousevat kustannukset ja logistiikkasumat uhkaavat alan kykyä saada tuotteet asiakkaille. Yritysten täytyy miettiä hankintastrategiat uusiksi ja kehittää hankintaketjujen hallintaa. Tutkimuksen kyselyssä 49 % johtajista arvioi tuotantoketjujen häiriöt eniten liiketoimintaan vaikuttavaksi tekijäksi vuonna 2022.

3. Lokaali luksus (Domestic Luxuries): Kansainvälinen matkailu ei palaa täysin ennalleen ainakaan ennen vuotta 2023. Kansainvälisten asiakkaiden menettäminen ohjaa luksusbrändit tavoittelemaan paikallisia kuluttajia.

4. Vaatekaapin päivitys (Wardrobe Reboot): Kotoilu- ja sporttivaatteet ovat olleet pandemia-ajan hittituote, mutta kun maailma alkaa avautua, kuluttajat suuntaavat kulutustaan muihin tuotekategorioihin. Johtajista 37 % odottaa juhlapukeutumisen olevan kolmen vuositasolla nopeimmin kasvavan kategorian joukossa.

5. Uusi versumi (Metaverse Mindset): Nuoria kuluttajia tavoittelevien muotibrändien pitäisi tutustua metaversumin ja pelialan mahdollisuuksiin – esimerkiksi digimuotiin ja virtuaalivaatteisiin – uusina yhteisöllisyyden rakentamisen ja kaupankäynnin muotoina. Z-sukupolven edustajat käyttävät valtavasti aikaa videopeleihin.

6. Someshoppailu (Social Shopping): Muodin toimijat käyttävät sosiaalisesta mediasta juontavaa sosiaalista kauppaa luodakseen saumattoman ostokokemuksen tuotteen löytämisestä aina sen ostohetkeen. Eri markkinat toimivat eri tavoin, mutta yritysten on syytä tutustua mobiilisovellusten maksutapoihin, live-streamaukseen, lisättyyn todellisuuteen ja muihin teknologioihin.

7. Tekstiilien kierto (Circular Textiles): Suljetun kierron skaalaus voi auttaa vähentämään muotialan ympäristövaikutuksia materiaalien näkökulmasta. Kun teknologiat ja toimintamallit kehittyvät, yritysten täytyy soveltaa niitä tuotekehityksessä, sekä keräilyn ja lajittelun kehittämisessä. Kyselyn vastaajista 60 prosenttia on jo investoinut tai suunnittelee investoivansa suljetun kierron kierrätykseen ensi vuonna.

8. Tuotepassit (Product Passports): Brändit jakavat tuotepassien kautta yhä enemmän tietoa kuluttajien ja kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä, todentamista ja vastuullisuutta. Toteutumiseen tarvitaan yhteisiä toimintamalleja ja yritysten yhteisiä pilottiprojekteja.

9. Kyberturva (Cyber Resilience): Yritykset ovat entistä alttiimpia kyberhyökkäyksille ja datan väärinkäytölle. Myös muotialan on investoitava digiturvaan.

10. Osaajapula (Talent Crunch): Pandemian jälkeen henkilöstö ylimmästä johdosta myymälän kassalle asti miettii prioriteettinsa uusiksi. Parhaan talentin saamiseksi ja pitämiseksi työnantajien on tarjottava joustavia, monimuotoisia ja digitalisoituja työpaikkoja. Muotialan työntekijöistä 45 % mainitsi merkityksellisyyden yhtenä tärkeimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat työpaikassa pysymiseen.

Raportti sisältää paljon kiinnostavia case-esimerkkejä ja haastatteluja.

Lataa maksuton raportti ja lue lisää:
The Business of Fashion and McKinsey & Company State of Fashion 2022 report (.pdf)

Business of Fashion
McKinseyn verkkosivut

Ajankohtaista aiheesta

Kestävyyssääntely etenee – yritysvastuudirektiivi astuu voimaan heinäkuussa

Muodistako miljardibisnes Suomeen? SuomiAreenassa keskusteltiin suomalaisen muodin kasvusta

Uutishuone