STJM mukana Suomen luonnon monimuotoisuuden strategian ja toimintaohjelman työryhmässä

Ympäristöministeriön asettaman Suomen luonnon monimuotoisuuden strategian ja toimintaohjelman työryhmän toimintakausi on kolmevuotinen, 2023-2026.

Luonnon monimuotoisuusstrategia ja sitä toimeenpaneva toimintaohjelma toteuttavat kansallisesti YK:n Kunming-Montreal maailmanlaajuisen biodiversiteettikehyksen ja EU:n biodiversiteettistrategian päämääriä ja tavoitteita. Työryhmässä toimivat jäsenenä STJM:n vastuullisuuden ja kiertotalouden johtava asiantuntija Emilia Gädda sekä varajäsenenä viestinnän ja yhteiskuntasuhteiden johtava asiantuntija Mihail Tchitcherin.

“Suomalainen tekstiili- ja muotiala on työskennellyt pitkään kestävyys- ja kiertotalouskysymysten parissa, ja luonnon monimuotoisuus kytkeytyy olennaisella tavalla näihin. Olemme tyytyväisiä, että voimme osana työryhmää edistää tätä teemaa”, kommentoi vastuullisuuden ja kiertotalouden johtava asiantuntija Emilia Gädda. 

Työryhmän tehtävät:

 1. kansallisen luonnon monimuotoisuuden strategian ja toimintaohjelman valmisteluun
  osallistuminen
 2. strategian ja toimintaohjelman toteutuksen edistäminen sekä toimeenpanon etenemisen
  seurantaan, arviointiin sekä raportointiin osallistuminen
 3.  Suomen kansallisten temaattisten raporttien hyväksyminen biologista monimuotoisuutta
  koskevan yleissopimuksen ja EU:n päätösten mukaan
 4.  biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen ja Kunming-Montreal
  biodiversiteettikehyksen tavoitteiden kansallisen raportoinnin tukeminen
 5. strategian ja toimintaohjelman toteutusta tukevan yhteistyön lisääminen ministeriöiden ja eri
  sidosryhmien kesken sekä osallistuminen ohjelman viestinnän toteuttamiseen.
 6.  alueellisten luonnon monimuotoisuus –suunnitelmien ja paikallisten luonnon monimuotoisuus–ohjelmien toimeenpanon seuraaminen ja edistäminen.

Emilia Gädda

Johtava asiantuntija, vastuullisuus & kiertotalous

+358 41 545 8142
emilia.gadda@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Tekstiili- ja muotiala peräänkuuluttaa aidosti vaikuttavaa yritysvastuulainsäädäntöä

Lakkotoimien pitkät varjot: Peruuntuneita investointeja ja menetettyjä asiakkuuksia

Uutishuone