Suomalainen tekstiili- ja muotiala valmistelee tietä kohti hiilineutraalisuutta

Tekstiili- ja muotiala tuottaa tällä hetkellä noin 2 prosenttia globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä. On arvioitu, että jos kasvu jatkuu ennallaan, vuonna 2050 osuus voi olla jopa yli 25 prosenttia. Suomen Tekstiili & Muoti ry haluaa etsiä tähän ratkaisuja ja tekee parhaillaan tiekarttaa kohti hiilineutraalia suomalaista tekstiilialaa.

”On selvää, että toiminta ei voi nykyisellä mallilla jatkua loputtomiin. Tiekarttatyössä haluamme selvittää parhaat keinot alan päästöjen vähentämiseen ja tarjota tietoa siitä, mitä muutoksen aikaansaaminen vaatii”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.

Vaikka suomalaisen tekstiili- ja muotiteollisuuden päästöt ovat pieniä globaalissa mittakaavassa, alan toimijat haluavat olla kehityksen kärjessä ja osallistua ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen.

”Suomessa kehitetään tekstiilialan innovaatioita, jotka tarjoavat huimia mahdollisuuksia muun muassa ekologisempien tekstiilikuitujen tuotantoon sekä tekstiilien kierrätykseen”, Auvinen sanoo.

Tiekartan tuloksia kesäkuussa 2020

Tiekartan ensimmäisen vaiheen selvitystyössä tarkastellaan ilmastovaikutuksia, joita Suomessa toimivilla tekstiilialan toimijoilla on.

Lisäksi työssä selvitetään keinoja päästöjen tehokkaaseen vähentämiseen ja arvioidaan siirtymän vaikutuksia eri näkökulmista. Päästöjä aiheutuu raaka-aineiden tuotannon ja valmistuksen lisäksi muun muassa tuotteiden kuljettamisesta sekä huollosta.

”Nyt toteutettavassa tiekartassa tarkastellaan erityisesti yritysten toimintaa Suomessa ja päästövähennyksiä, jotka kohdistuvat tänne. Sen jälkeen jatkamme työtä selvittämällä suomalaisyritysten toiminnan ja tuotteiden ilmastovaikutuksia globaalissa arvoketjussa. Tekstiiliala on luonteeltaan globaali, ja alan tuotantoketjut ovat tyypillisesti moniulotteisia. Alan toimijat tiedostavat, että iso osa päästöistä tulee raaka-aineista ja valmistuksesta, ja ne syntyvät usein Suomen rajojen ulkopuolella”, Anna-Kaisa Auvinen sanoo.

Alan yritykset ovat sitoutuneet tiekarttatyöhön. Selvitystyötä ohjaamaan on koottu yritysedustajista koostuva taustaryhmä, jossa on yhteensä 15 alan yritystä. Ryhmän kokoonpano kuvaa laajasti alan toimijoita Suomessa: materiaalivalmistajia, teknisiä tekstiilejä, työvaatteita, pesulapalveluita sekä muoti- ja lifestyle-alan yrityksiä.

Lisäksi yritykset ja sidosryhmät pääsevät osallistumaan tiekarttatyöhön workshopeissa, joita järjestetään kevään 2020 aikana. Tiekartan tekemiseen halutaan osallistaa niin alan yrityksiä, kansalaisjärjestöjä kuin ammattiyhdistysliikettäkin.

Hiilineutraali tekstiiliala -tiekartan ensimmäinen vaihe valmistuu kesäkuuhun 2020 mennessä. Selvitys luovutetaan silloin myös työ- ja elinkeinoministeriölle, ja se tarjoaa päätöksenteon tueksi arvioita toimialan odotettavasta kehityksestä. Tiekartta on osa hallituksen, ministeriöiden ja toimialaliittojen välistä yhteistyötä, jolla tavoitellaan hiilineutraalia Suomea vuonna 2035.

Ajankohtaista aiheesta

Tekstiili- ja muotiala peräänkuuluttaa aidosti vaikuttavaa yritysvastuulainsäädäntöä

Lakkotoimien pitkät varjot: Peruuntuneita investointeja ja menetettyjä asiakkuuksia

Uutishuone