Suomen Tekstiili ja Muoti ry ja Teollisuusliitto ry ovat hyväksyneet työehtosopimuksen neuvottelutuloksen tekstiili- ja muotialan työntekijöille

Suomen Tekstiili ja Muoti ry ja Teollisuusliitto ry ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen tekstiili- ja muotialan työntekijöille.

Suomen Tekstiili ja Muoti ry ja Teollisuusliitto ry saivat 28.1.2022 neuvottelutuloksen tekstiili- ja muotialan työntekijöiden työehtosopimuksesta. Sopimuksen piirissä on noin 2000 työntekijää.

Työehtosopimus on voimassa 31.1.2024 asti. Jos toisen vuoden palkankorotuksesta ei löydetä yhteisymmärrystä marraskuun 2022 loppuun mennessä, päättyy sopimus 31.1.2023.

Tehdyn palkkaratkaisun mukaan tekstiili- ja muotialan työntekijöiden palkkojen korotuksista voidaan sopia paikallisesti yhdessä pääluottamusmiehen kanssa. Jollei paikallisesti toisin sovita, palkkoja korotetaan 1.4.2022 1,6 prosentin yleiskorotuksella ja 0,4 prosentin paikallisella erällä. Lisäksi sopimukseen kuuluu 35 euron kertaerä, joka on korvausta ensimmäisen sopimusvuoden pidentämisestä 13 kuukauteen. Vuorolisät pysyvät ennallaan.

Tarkemmasta TES-ratkaisun sisällöstä tiedotetaan työmarkkinakirjeessä.

Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen neuvottelut jatkuvat. Toimihenkilöiden työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 28.2.2022.

Tuija Vehviläinen

Työmarkkinapäällikkö, TES- ja työlainsäädäntöasiat

+358 40 751 9543
tuija.vehvilainen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Tuore raportti: Digitaalisen ja fyysisen kokemuksen integrointi elinehto muotialan yrityksille

Esiselvitys: Tuottajavastuumallien tavoitteiden toteutuminen edellyttää todellisen kiertotalousmarkkinan syntymistä

Uutishuone