Suomen Tekstiili & Muoti ry:n lausunto jätelain muuttamisesta

Suomen Tekstiili & Muoti ry on jättänyt lausunnon ympäristöministeriön esitykseen jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Liitto pitää erittäin myönteisenä, että uudistuksessa on kiinnitetty huomiota jätehuollon ja kierrätyksen lisäksi kestävään, materiaalitehokkaaseen tuotantoon ja kulutukseen sekä jätteen synnyn ehkäisemiseen.

Lakimuutoksen taustalla on EU:n kaksi vuotta sitten hyväksytty jätedirektiivi, joka velvoittaa kaikkia EU:n jäsenmaita järjestämään tekstiilien erilliskeräyksen vuodesta 2025 lähtien. Ministeriö esittää, että asumisessa syntyvän tekstiilijätteen erilliskeräys käynnistyisi Suomessa jo vuoden 2023 alusta lähtien.

Suomen Tekstiili & Muoti suhtautuu positiivisesti ministeriön ehdotukseen ja kannattaa Suomen aktiivista roolia tekstiilien kiertotalouden edistämisessä. Liitto haluaa kuitenkin muistuttaa, että erilliskeräys on vain yksi osa laajempaa kokonaisuutta. Kiertotalouden edistämisen näkökulmasta keskeistä on myös vahvistaa jätteestä jalostettujen materiaalien kysyntää.

Suomessa on tehty pitkäjänteistä työtä tekstiilien kiertotalouden edistämiseksi, poistotekstiilien keräilijöiden, käsittelijöiden ja hyödyntäjien yhdistämiseksi ja ekosysteemin rakentamiseksi. Näkemyksemme mukaan onkin tärkeää, että tekstiilien kiertotaloutta arvoketjuissa edistetään jatkossakin hyvässä yhteistyössä kunnallisen ja yksityisen jätehuollon kesken sekä yli toimialarajojen, jotta tekstiilijätteen keräys on taloudellisesti kannattavaa.

Lisäksi on tärkeää, että jätelainsäädäntö tukee joustavasti myös uusien innovaatioiden kehittämistä sekä pilotointiluonteisten kokeilujen toteuttamista eri materiaalivirroille.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritykset saavat lisätietoa jätelainsäädännön keskeisistä muutoksista sekä liiton lausunnon sisällöstä tiistaina 16.6.2020 järjestettävässä vastuullisuusryhmän kokouksessa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen täältä.

 

Ajankohtaista aiheesta

Esittelyssä ASK – The Nordic Way -podcast. Suomesta mukana Halti & Reima

Vastuullinen vaatekulutus osaksi koulujen kestävyyskasvatusta?

Uutishuone