Suomen Tekstiili & Muoti ry:n näkemyksiä tekstiilien laajennetusta tuottajavastuusta

Suomen Tekstiili & Muoti ry (STJM) on jättänyt vastauksen ympäristöministeriön lausuntopyyntöön koskien Euroopan komission 5.7. antamaa lainsäädäntöehdotusta, joka käsittelee jätepuitedirektiivin muuttamista.

Euroopan komissio ehdottaa, että tekstiilien valmistajille ja maahantuojille säädetään vastuu tekstiilituotteiden koko elinkaaresta. Tekstiilien tuottajavastuu koskisi kotitalouksien vaatteita, asusteita, jalkineita ja kodintekstiilejä kaikissa EU:n jäsenmaissa. Komission ehdotuksen mukaan tuottajat vastaisivat tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta sekä lajittelusta uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen sekä jätteen käsittelystä.

STJM keskittyi lausunnossaan kommentoimaan erityisesti laajennettua, harmonisoitua tekstiilien tuottajavastuuta EU:ssa, yleishyödyllisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden etuoikeutetun aseman poistamista ja jalkineiden ja asusteiden, joiden pääasiallinen materiaali ei ole tekstiiliä, rajaamista laajennetun tekstiilien tuottajavastuun ulkopuolelle. STJM suhtautuu myönteisesti tekstiilituotteiden erilliskeräyksen, lajittelun, uudelleenkäytön ja kierrätyksen kehittämiseen sekä tuottajavastuusääntelyn harmonisointiin EU:ssa. Toimiala kantaa kuitenkin erityistä huolta sääntelyehdotuksen markkinavalvonnan ja reilun toimintaympäristön varmistamisesta. 

Lausunnossaan STJM nosti esiin myös laajennetun tuottajavastuun sääntelyn vaikutuksista suomalaisen tekstiili- ja muotialan kilpailukykyyn, yrityksiin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten ja hallinnollisen taakan lisääntyessä.  

Koko STJM:n antaman lausunto on luettavissa uutisen lopussa olevasta liitteestä.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n näkemyksiä tekstiilien laajennetusta tuottajavastuusta

  • STJM näkemykset_tekstiilien laajennetusta tuottajavastuusta.pdf

    Lataa

Emilia Gädda

Johtava asiantuntija, vastuullisuus & kiertotalous

+358 41 545 8142
emilia.gadda@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Arvonlisäveron noston aikataulu liian kireä ja heikentää yritysten kilpailukykyä

Vaatetuotannon digitalisaation kriittiset kulmakivet – automaatio ja datanhallinta

Uutishuone