Suomen Tekstiili & Muoti tarjoaa alan asiantuntijapuheenvuoroja oppilaitoksille

Liittomme haluaa välittää ajankohtaista tietoa alasta sekä tukea rohkean ja tulevaisuushakuisen osaamisen kehittämistä oppilaitoksissa. Asiantuntijoidemme puheenvuoroissa käsitellään muun muassa tekstiili- ja muotialan yritysten kansainvälistymistä, tuotemerkintöjä, vastuullisuuskysymyksiä sekä IPR-oikeuksia.

Kotimainen tekstiili- ja muotiala kasvaa ja kehittyy vain osaavan työvoiman avulla. Siksi Suomen Tekstiili & Muoti ry:n asiantuntijat tarjoavat osaamistaan myös oppilaitosten opetustyön tueksi.

Liiton maaliskuussa julkaisemassa osaamiskartoituksessa yritykset toivoivat alalle valmistuville lisää osaamista erityisesti materiaaleihin, ympäristö- ja vastuullisuusasioihin, kaupallisuuteen, digitaitoihin ja kansainvälisyyteen liittyen. Asiantuntijoidemme puheenvuoroissa tartutaan osittain juuri näihin aiheisiin.

Asiantuntijapuheenvuoroja tarjotaan ensisijaisesti tekstiili- ja muotialan koulutusta järjestäville oppilaitoksille ja pääsääntöisesti verkon välityksellä. Puheenvuorot ovat pituudeltaan 30–45 minuuttia tai erikseen sovittavissa. Puheenvuoroista on keskusteltava hyvissä ajoin etukäteen ja niitä tarjotaan oppilaitoksille resurssien ja mahdollisuuksien mukaan.

Liiton asiantuntijoiden puheenvuorojen aiheita 

Tekstiili- ja muotialan yrityksen kansainvälistymisen askelmerkit ja markkinoille menon tavat

Tekstiili- ja muotialan vienti on monipuolista osaamista edellyttävä taitolaji. Viennin aloittaminen on iso askel ja uusien markkinoiden valloittaminen on usein pitkä prosessi. Liiton kansainvälisen liiketoiminnan ja rahoituksen asiantuntija Anne Ruokamo kertoo muoti- ja lifestyle-alan viennin askelmerkeistä ja erilaisista markkinoille menon malleista.

Luovan työn tulosten hyödyntäminen ja tuotteiden suojaaminen IPR-oikeuksien avulla

Yrityksen brändin ja tuotteiden suojaaminen IPR-oikeuksien, eli tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, mallioikeuksien, hyödyllisyysmallien ja patenttien avulla on olennainen osa tämän päivän liiketoimintaa. IPR-oikeudet tuovat yritykselle uusia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi lisensoinnin muodossa sekä mahdollistavat tehokkaan puuttumisen tuoteväärennöksiin tai muihin oikeudenloukkauksiin. Liiton lakimies Varpu Laankoski kertoo keskeisistä IPR-oikeuksista ja siitä, miten niitä voi hyödyntää tekstiili- ja muotialan liiketoiminnassa.

Tekstiilituotteiden pakolliset merkinnät

Jokaisen kuluttajatuotteita valmistavan yrityksen tulisi tuntea tekstiilien pakolliset merkintävaatimukset. Liiton asiantuntija Katri Pylkkänen kertoo merkintöihin velvoittavasta lainsäädännöstä, kuitusisällön ilmoittamisesta, hoito-ohjemerkinnöistä ja muista pakollisista merkinnöistä. Lisäksi käydään läpi erityisiä tuoteryhmiä, kuten leluja ja henkilönsuojaimia koskevat vaatimukset.

Vastuullisuuden hallinta tekstiili- ja muotialan hankinnoissa

Tekstiili- ja muotialan pitkien valmistusketjujen vastuullisuuskysymykset ovat nousseet entistä enemmän asiakkaiden ja kuluttajien agendalle. Liiton asiantuntija Satumaija Levón kertoo, miten arvioida toiminnan ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia ja viedä vastuullisuusasiat konkreettisesti osaksi yrityksen päivittäistä hankintatoimintaa.

 

Puheenvuorojen tarjontaa päivitetään oppilaitoksilta tulleiden toiveiden ja palautteen mukaan.  Ota yhteyttä suoraan puheenvuoron pitäjään.

Ajankohtaista aiheesta

Maksutonta lyhytkoulutusta tekstiili- ja muotialan vihreään siirtymään – ilmoittaudu nyt!

Kuka korjaisi ompelukoneet? Ompelukonehuoltajien koulutusta kehitetään häviävän osaamisen säilyttämiseksi

Uutishuone