SUP-direktiivin suuntaviivat julkaistu – viskoosi jää soveltamisalan ulkopuolelle

EU:n kertakäyttömuovien kulutusta rajoittavaa SUP-direktiiviä (Single Use Plastics) ollaan saattamassa voimaan kesällä 2021. Direktiivin tavoitteena on ehkäistä kertakäyttöisistä muovituotteista aiheutuvaa roskaantumista erityisesti vesistöissä. Direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä jätelailla ja sen nojalla annettavalla asetuksella.

Alkuvuodesta 2021 eurooppalainen tekstiiliala huolestui komission julkaisemasta suuntaviivaluonnoksesta, joka uhkasi määrittää viskoosin muoviksi ja siten siitä valmistetut tuotteet direktiivin soveltamisalan alaisiksi.

Toimialaa huolestutti erityisesti, että mahdolliset virheelliset tulkinnat voisivat vaikuttaa myöhemmin myös muuhun tekstiilialaa koskevaan sääntelyyn. Tekstiilialalla panostetaan tällä hetkellä voimakkaasti uusiutuviin materiaaleihin, joista selluloosapohjaiset kuidut nähdään tärkeässä osassa bio- ja kiertotalouden kehitystyötä.

Komissio julkaisi muovin ja kertakäyttöisten muovituotteiden määrittelyä koskevat lopulliset suuntaviivat 31.5.2021. EU:n virallisessa lehdessä julkaistuissa suuntaviivoissa linjattiin lopulta, että sekä viskoosi että lyocell jäävät SUP-direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tulossa uusia merkintävaatimuksia tietyille tekstiilituotteille

SUP-direktiivi edellyttää eri toimia tuoteryhmästä riippuen. Tekstiilituotteiden osalta direktiiviin sovellusalaa ovat kertakäyttöiset, henkilökohtaiseen hygieniaan ja kotitalouksien käyttöön tarkoitetut kosteuspyyhkeet sekä terveyssiteet ja tamponit, jotka on valmistettu synteettisistä tekokuiduista. Näitä tuoteryhmiä koskevat uudet SUP-direktiivin mukaiset merkintävaatimukset 3.7.2021 alkaen markkinoille saatettavien tuotteiden osalta. Merkintävaatimuksista on säädetty komission täytäntöönpanoasetuksessa, joka toisin kuin direktiivi, on suoraan voimassa Suomessa.

Tuotemerkinnöillä annetaan kuluttajille tietoa siitä, että tuote sisältää muovia sekä siitä, miten tuotetta ei saa loppukäsitellä. Lisäksi tuotemerkinnöillä kerrotaan, mitä haitallisia ympäristövaikutuksia roskaantumisesta tai tuotteen muusta epäasianmukaisesta loppukäsittelystä aiheutuu.

Kosteuspyyhkeet kuuluvat lisäksi laajennettua tuottajavastuuta koskevaan soveltamisalaan. Tuottajavastuu tarkoittaa tuotteita valmistaville yrityksille kustannusvastuuta roskaantumisen puhdistamisesta, valistuksesta sekä raportointia ja tiedonkeruuta vuosittain markkinoille saatetuista SUP-tuotteista.

Tuotemerkintöjen ja -kieltojen valvontatehtävä Tukesille

Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta tulee tuotemerkintöjä ja -kieltoja valvova viranomainen, kun SUP-direktiiviä koskeva kansallinen lainsäädäntö astuu voimaan. Tällä hetkellä Tukes keskittyy yritysten neuvontaan ja opastamiseen.

Lue lisää

Kertakäyttömuovien rajoittamisesta Tukesin ja Ympäristöministeriön sivuilla

SUP-direktiivi EUR-Lex-palvelussa

EU:n virallinen lehti, Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 mukaiset komission kertakäyttöisiä muovituotteita koskevat suuntaviivat

Katri Pylkkänen

Asiantuntija, tuotteet, materiaalit, vastuullisuus

+358 41 535 4379
katri.pylkkanen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

PFAS-kemikaalien rajoitusehdotus koskee jopa 10 000 kemikaalia

Tekstiilituotteiden pakolliset merkinnät – uusi opas julkaistu STJM:n jäsenille!

Uutishuone