Talouskatsaus: Tekstiili- ja muotialalla takana kasvun vuosi 2022, mutta yleinen epävarmuus ja kohoavat kustannukset varjostavat tulevaa kevättä

Vuosi 2022 oli sekä tekstiili- että vaatealalla kasvun vuosi. Tekstiilialan kasvu jatkui kahdeksatta vuotta peräkkäin, ja vaatealan liikevaihto nousi lopultakin koronaa edeltävälle tasolle. Viime kuukausina haasteet ovat kuitenkin kasvaneet. Erityisesti kuluttajien epävarmuus ja kustannustason nousun aiheuttamat kannattavuusongelmat kurittavat alan yrityksiä. Jatkossa tekstiili- ja muotialan kasvu löytyy yhä useammin viennistä.

Tekstiilialan liikevaihto kasvoi vuonna 2022 4,4 %, ja kyseessä oli jo kahdeksas peräkkäinen kasvun vuosi alalle. Tekstiilialan liikevaihto on noin 500 miljoona euroa. Vaatealan tilanne ollut ailahtelevainen viime vuosina, mutta vuonna 2022 ala pääsi haastavasta ajasta huolimatta kasvun syrjään kiinni. Liikevaihto kasvoi viime vuonna yli 10 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Nyt liikevaihto on kiivennyt takaisin koronaa edeltävälle tasolle ja on noin 660 miljoonaa euroa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen teollisuuden liikevaihtokuvaajaan.

Kasvavat kustannukset syövät kannattavuutta

Vaikka vuosi 2022 meni kokonaisuutena kohtuullisesti, niin yritysten tilanne on hankaloitunut vuoden vaihteen tietämillä. Suomen Tekstiili & Muoti ry:n tekemän tuoreen yrityskyselyn mukaan erilaiset huolet näkyvät nyt yritysten tulevaisuudennäkymissä. Konkurssia pelkäävien osuus on noussut ja joka kymmenes yritys ei osaa arvioida, mikä yrityksen tilanne on loppuvuoden aikana. Tämä kuvastaa ajan epävarmuutta.

Yritysten työllisyystilanne tekstiili- ja muotialan yrityksissä on vielä varsin hyvä: 40 prosentilla yrityksistä on koko henkilöstö töissä ja lisäksi melkein joka viides yritys tarvitsee uusia työntekijöitä. Ilmassa on kuitenkin merkkejä tilanteen heikkenemisestä: lomautuksia on jo 12 prosentilla yrityksistä ja lisäksi useilla henkilöstötarve on vähentymässä.

Lähes kaikki merkittävät kustannuserät, kuten energia, raaka-aineet ja logistiikka ovat kallistuneet viime vuodesta. Yritykset eivät ole pystyneet siirtämään kohonneita kustannuksia tuotteiden hintoihin, ja tämän seurauksena peräti 92 prosentilla alan yrityksistä kannattavuus on heikentynyt.

Kuluttajamarkkinan tilanne vaikea – suomalaisten valintojen merkitys korostuu

Erityisesti kuluttajaliiketoiminnan osalta tilanne on parhaillaan vaikea. Puolet yrityksistä kertoo kuluttajamarkkinan tilanteen olevan heikko. Inflaatio syö ostovoimaa ja kuluttajien luottamus on heikoimmillaan pitkiin aikoihin.

”Ruuan ja energian hinnannousu osuu kaikkiin kotitalouksiin, ja lisäksi asuntovelallisia painavat nousevat korot. Tämä kaikki on myrkkyä kuluttajaliiketoiminnalle. Tekstiili- ja muotialan yrityksistä noin 60 % tekee kuluttajatuotteita”, kertoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n tilastoasiantuntija Hanne Mikkonen.

”Vaikeina aikoina kuluttajan valintojen merkitys korostuu. Suomalaisen tekstiili- ja muotialan yrityksen tuotteen myyntihinnasta 80 prosenttia jää Suomeen, oli se valmistettu Suomessa tai ulkomailla. Suosimalla suomalaisten yritysten tuotteita kuluttajat voivat tukea suomalaista työtä ja hyvinvointia”, Mikkonen jatkaa.

Kasvun lähteet löytyvät kansainvälistymisestä

Tilastokeskuksen tietoihin perustuen sekä tekstiili- että vaatealan kasvu on tullut viime vuonna enemmän viennistä kuin kotimarkkinalta. Alan yrityksillä viennin osuus on noin 30–40 prosenttia liikevaihdosta, eli monet yritykset ovat edelleen pitkälti kotimarkkinan varassa. Suomen kuluttajamarkkinan haastava tilanne tulee vaikuttamaan alan yritysten alkuvuoden liikevaihtoon, joten viime vuoden kaltaisia kasvulukuja ei välttämättä nähdä enää tulevina kuukausina.

”Meillä on pienet kotimarkkinat ja koska ala on erittäin suhdanneherkkä, alan kasvun lähteet löytyvät jatkossa yhä useammin kansainvälistymisestä ja viennistä. Kuluttajabisnes on nähtävä mahdollisuutena monipuolistaa Suomen viennin rakennetta”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n rahoituksen & kansainvälistymisen johtava asiantuntija Anne Ruokamo.

14.-17.2.2023 toteutettuun kyselyyn vastasi 65 Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritystä eli 31 prosenttia liiton jäsenistä. Kyselyn vastaajajoukko edustaa kattavasti tekstiili- ja muotialan eri toimintoja: kuluttajatuotteita valmistavia vaate- ja sisustusyrityksiä, työ- ja suojavaateyrityksiä sekä alan materiaalivalmistajia ja teollisia tuottajia. Vastaajayritykset työllistävät Suomessa lähes 1 700 henkilöä ja tekevät yli 500 miljoonaa euroa liikevaihtoa vuodessa.

  • Tekstiili- ja muotialan talouskatsaus helmikuu 2023.pdf

    Lataa

Hanne Mikkonen

Asiantuntija, tilastot

+358 440 296 152
hanne.mikkonen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöille neuvottelutulos

Selvitämme nuorten vaatekulutuskäyttäytymistä Village for Sustainable Clothing -hankkeessa

Uutishuone