Tekstiili- ja muotiala tänään, osa 5: Mistä vaatteen hinta muodostuu?

Tiesitkö, että Suomessa myydyn tuotteen arvosta noin 80 prosenttia jää Suomeen, vaikka valmistus tapahtuisi muualla. Tuotteen myyntihinta jakautuu valmistuksen lisäksi jälleenmyyjän, verojen ja brändin kesken.

Alla olevassa kuvassa on neljä esimerkkiä suomalaisen yrityksen valmistuttaman vaatteen myyntihinnan jakautumisesta. Kaikissa neljässä vaatteessa jälleenmyyjän osuus on suurin siivu myyntihinnasta. Valmistuksen, arvonlisäveron ja brändin osuus ovat kaikki noin 14-20 % myyntihinnasta.

Brändin osuudesta yritys maksaa esimerkiksi palkat, toimitilat, tuotekehityksen, lainojen korot, tuotteiden testauksen, mainonnan ja markkinoinnin sekä varastoinnin.

Kuva: Esimerkkejä Suomessa myydyn tuotteen arvon jakautumisesta: eri toimijoiden %-osuus tuotteen myyntihinnasta. Brändin osuus tarkoittaa tuotteen valmistuttavan yrityksen saamaa osuutta. Muut kulut sisältävät esimerkiksi logistiikan, pesulaput ja niskamerkit sekä agentin osuuden.

Esimerkin tuotteet on valmistettu Suomessa, Virossa, Kiinassa ja Turkissa. Valmistuksen ja materiaalien osuus on kolmessa tuotteessa noin 20 %, yhdessä tuotteessa 14 %. Tuotteen valmistusmaalla ei siis ole esimerkeissä suurta vaikutusta siihen, mikä on tuotannon osuus myyntihinnasta. Vaikka tekstiili- ja vaatealan yritys ei työllistäisi Suomessa yhtään teollisuuden työntekijää, voi Suomessa myydyn tuotteen arvosta jäädä 80 % Suomeen.

Globaalissa maailmassa liiketoiminnan merkittävin lisäarvo syntyy usein tuotekehityksessä, suunnittelussa ja brändäyksessä. Etlan laskelmien mukaan vaatteen kohdalla myös myynti ja markkinointi luovat suuren osan tuotekohtaisesta arvonlisäyksestä. Teollisen massatuotannon osuus tuotteiden arvoketjusta on tyypillisesti pienempi kuin esimerkiksi vielä 1970-luvulla.

Suomessa kehitetään parhaillaan huikeita tekstiiliteknologian innovaatioita, ja täällä koulutetaan maailmaan parhaita muotisuunnittelijoita. Tekstiili- ja muotialan uudistuminen tarjoaa suomalaisille yrityksille valtavasti mahdollisuuksia menestykseen ja kasvuun.

Artikkelissa on hyödynnetty Etlan julkaisuja Missä arvo syntyyUutta arvoa palveluista sekä Älykankaita ja kukkamekkoja

Tutustu alan ajankohtaisiin tietoihin ja tilastoihin Kohti tekstiili- ja muotialan kestävää kasvua -julkaisussa.

Tekstiili- ja muotiala tänään -artikkelisarja pureutuu alan keskeisiin kysymyksiin. Kevään 2019 aikana julkaistaan artikkeleita, joissa muun muassa avataan alan toimintaympäristöä, yritysten toimintamalleja ja tuotteiden hinnan muodostumista.