Tekstiili- ja muotialan kasvuohjelman puuttuminen hallitusohjelmasta on pettymys

Suomen tekstiili- ja muotiala on osoittanut valtavaa potentiaaliaan useissa selvityksissä, ja sen avulla maamme voisi luoda uuden viennin kivijalan suhteellisen pienillä panostuksilla. STJM on pettynyt, että tuleva hallitus ei tunnistanut tämän alan merkitystä ja potentiaalia hallitusohjelmassaan. Liiton mielestä hallitusohjelma sisältää kuitenkin useita muita elinkeinoelämän kilpailukykyä edistäviä avauksia.

Tekstiili- ja muotiala on yksi maailman suurimmista teollisuudenaloista, jonka vuosittainen liikevaihto on liki 2 000 miljardia euroa. Erityisesti vastuullisen muodin markkina tulee kasvamaan lähivuosina moninkertaisesti. Suomalaisella tekstiili- ja muotialalla on valtavasti kasvupotentiaalia, joka voidaan lunastaa yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten sekä julkisen sektorin saumattomalla yhteistyöllä. Tähän toimiala toivoi hallitukselta kirjausta strategisesta kasvuohjelmasta, jonka avulla tulevalla hallituskaudella lisättäisiin toimialarajat ylittävää yhteistyötä, vahvistettaisiin kotimaista arvoketjua ja tuettaisiin yritysten kansainvälistä kasvua.

”Harmiksemme tekstiili- ja muotialan kasvuohjelmaa ei otettu mukaan hallitusohjelmaan. On kuitenkin tärkeää huomata, että hallitusohjelmassa on muita aloitteita, jotka edistävät kotimaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä. Nämä aloitteet hyödyttävät myös tekstiili- ja muotialaa”, sanoo Marja-Liisa Niinikoski, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja. ”Jatkamme työtämme hyvässä yhteishengessä päättäjien ja muiden sidosryhmien kanssa varmistaaksemme, että tekstiili- ja muotiala saa ansaitsemansa huomion ja tuen tulevaisuudessa”.

Vuonna 2021 laaditun VTT:n selvityksen mukaan Suomelle uudistunut tekstiiliteollisuus tarkoittaisi arviolta vähintään 1,2 miljardin euron investointeja, noin 17 000 uutta työpaikkaa ja maailmanlaajuisesti vahvistunutta mainetta kestävän kehityksen johtavana maana. Selvityksen valmistumisen jälkeen Suomessa on jo päätetty noin 450 miljoonan euron tekstiilikuituinvestoinneista.

Myös työ- ja elinkeinoministeriö on selvittänyt suomalaisen tekstiili- ja muotialan kansainvälistä kilpailukykyä. Maaliskuussa 2023 julkaistun raportin mukaan toimialalla on edellytykset hyödyntää vihreää murrosta kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Onnistumiseen tarvitaan toimialarajat ylittävää yhteistyötä sekä kansainvälisillä markkinoilla houkuttelevien kestävien brändien rakentamista.

Marja-Liisa Niinikoski

Toimitusjohtaja

+358 40 538 4541
marja-liisa.niinikoski@stjm.fi

Mihail Tchitcherin

Johtava asiantuntija, viestintä & yhteiskuntasuhteet

+358 40 515 1137
mihail.tchitcherin@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Lakkotoimien pitkät varjot: Peruuntuneita investointeja ja menetettyjä asiakkuuksia

STJM:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yrityksille myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2024–2030

Uutishuone