Tekstiili- ja muotialan näkymät lähikuukausille ovat synkät

Tekstiili- ja muotialan yritysten tulevien kuukausien suhdannenäkymät ovat lohduttomat. Suhdannenäkymien saldoluku -91 on heikoin lukema vuosikymmeniin. Tiedot perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton toteuttamaan suhdannebarometriin.

Tekstiili- ja muotialan suhdannetilanne on romahtanut äkillisesti koronakriisin seurauksena. Vielä tammikuussa yritykset arvioivat tilanteen lähes normaaliksi, mutta nyt arviot tämän hetkisestä suhdannetilanteesta ovat surkeat. Lähes kaikki vastaajat arvioivat suhdannetilanteen keskimääräistä heikommaksi.

Näkymät kesää kohden mentäessä ovat synkät. Yritysten odotukset tuleville kuukausille ovat pahasti pakkasella, ja saldoluku on -91.

”Suhdannebarometrista ei valitettavasti löydy tällä hetkellä valonpilkahduksia. Korona on ajanut alan syvään kriisiin, joka näkyy samaan aikaan sekä viennissä että kotimaan myynnissä”, tilastoasiantuntija Hanne Mikkonen kertoo.

Tekstiili- ja muotialan tilanne muuta elinkeinoelämää heikompi

Tekstiili- ja muotialan yrityksistä monet ovat kuluttajatuoteyrityksiä, joihin koronakriisi on osunut ensimmäisenä. Myymälät ovat tyhjillään asiakkaista, mutta kiinteät kulut juoksevat. Kevään ja kesän tuotteet ovat jo varastossa ja sitovat paljon pääomaa, mutta tavara ei liiku mihinkään. Kriisi kuitenkin laajenee pitkittyessään kuluttajarajapinnan yrityksistä B2B-yrityksiin.

Tekstiili- ja muotialan odotukset lähikuukausille ovatkin elinkeinoelämän keskiarvoa heikommat.

Kuva: Tekstiili- ja muotialan suhdannenäkymät lähikuukausille teollisuuden keskiarvoa heikommat.

Koronakyselyn mukaan liikevaihto monilla romahtanut

Myös äskettäin tehdyssä koronakyselyssä tuli ilmi alan hankala tilanne. Kolmanneksella alan yrityksistä liikevaihto on romahtanut alle puoleen normaalista. Yli 70 prosenttia alan yrityksistä on lomauttanut jo lomauttanut henkilöstöään tai lomauttaa lähiaikoina.

Suhdannebarometri tarjoaa samansuuntaisia tuloksia, ja valtaosa alan yrityksistä ennakoi henkilöstön määrän vähenevän tulevien kuukausien aikana.

Lisätietoja EK:n suhdannebarometrista.

SALDOLUKU: Suhdanne-barometrissa tiedustellaan yritysten näkemystä suhdanteiden kehittymisestä. Vastausten perusteella lasketaan tunnusluvuksi saldoluku. Saldoluvussa positiivista kehitystä kuvanneiden osuudesta vähennetään negatiivista kehitystä kuvanneiden osuus. Jos saldoluku on positiivinen, niin useampi yritys näkee alan kehityksen positiivisena kuin negatiivisena.

 

Ajankohtaista aiheesta

Keskivertosuomalainen käyttää 730 euroa vaateostoksiin vuodessa

Talouskatsaus: Tekstiili- ja muotialalla ollaan toiveikkaita tulevaisuuden suhteen, mutta ilmassa on valtavasti epävarmuutta

Uutishuone