Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöiden työehtosopimuksesta neuvottelutulos

Suomen Tekstiili ja Muoti ry ja Ammattiliitto Pro ry saivat 28.2.2022 neuvottelutuloksen tekstiili- ja muotialan toimihenkilöiden työehtosopimuksesta. Sopimuksen piirissä on noin 1 300 toimihenkilöä.

Uusi työehtosopimus on voimassa 28.2.2024 asti. Vuoden 2023 palkantarkistuksista sovitaan syksyllä 2022. Jollei vuoden 2023 palkantarkistuksista löydetä ratkaisua marraskuun loppuun 2022 mennessä, voidaan sopimus irtisanoa päättymään 28.2.2023.

Tehdyn palkkaratkaisun mukaan tekstiili- ja muotialan toimihenkilöiden palkkojen tarkistuksista vuonna 2022 voidaan sopia paikallisesti yhdessä luottamusmiehen kanssa.

Jollei paikallisesti toisin sovita, palkkoja korotetaan 1.6.2022 1,4 prosentin yleiskorotuksella ja 0,5 prosentin paikallisesti sovittavalla erällä. Jollei paikallisesti sovittavan erän käytöstä päästä sopimukseen, paikallisesta erästä 0,2 prosenttia ohjautuu yleiskorotukseksi. Tällöin yleiskorotuksen suuruus on 1,6 prosenttia ja yrityskohtaisen erän suuruus 0,3 prosenttia.

Tarkemmasta työehtosopimusratkaisun sisällöstä tiedotetaan liiton työmarkkinakirjeessä.

Tuija Vehviläinen

Työmarkkinapäällikkö, TES- & työlainsäädäntöasiat

+358 40 751 9543
tuija.vehvilainen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kysely: poliittiset lakot iskevät kohtuuttomasti tekstiili- ja muotialan yrityksiin

Tuore selvitys: Kierrätyskuitumarkkinoilla keskityttävä kierrätyksen lisäksi lopputuotteisiin

Uutishuone