Tekstiili- ja muotialan työntekijöille neuvottelutulos

Tekstiili- ja muotialan työntekijäsopimusalalle on syntynyt uusi 25 kuukauden pituinen työehtosopimus. Ratkaisun piirissä on noin 2500 työntekijää.

Uuden työehtosopimuksen mukaan palkkaratkaisusta voidaan sopia paikallisesti yhdessä pääluottamusmiehen kanssa. Jos palkkaratkaisusta ei sovita paikallisesti, palkankorotukset toteutetaan työehtosopimuksessa sovitun mukaisesti.

Työehtosopimuksen mukainen palkkaratkaisu vuodelle 2023 koostuu kahdesta kertaerästä ja 1.10.2023 maksettavasta 2,2 prosentin yleiskorotuksesta.

Ensimmäinen kertaerä maksetaan 1.4.2023 ja se on suuruudeltaan 357 euron suuruinen. Toinen kertaerä maksetaan 1.8.2023 ja se on suuruudeltaan 400 euroa. Jälkimmäinen kertaerä voidaan sopia maksettavaksi kahdessa osassa.

Vuonna 2024 palkkoja tarkistetaan siten, että 1.5.2024 maksetaan 3,3 suuruinen yleiskorotus sekä 0,2 prosentin suuruinen paikallinen erä, jonka käytöstä päättää työnantaja. Työehtosopimuksessa on sovittu kriisilausekkeesta, useista tekstimuutoksista sekä laajoista paikallisen toisin sopimisen mahdollisuuksista. Tarkemmasta työehtosopimuksen sisällöstä tiedotetaan liiton työmarkkinakirjeellä.

Tuija Vehviläinen

Työmarkkinapäällikkö, TES- & työlainsäädäntöasiat

+358 40 751 9543
tuija.vehvilainen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Lakkotoimien pitkät varjot: Peruuntuneita investointeja ja menetettyjä asiakkuuksia

Teollisuusliiton ja Ammattiliitto Pron poliittiset työtaistelut iskevät tekstiili- ja muotialaan

Uutishuone