Tekstiilialan tulevaisuusvisio: Suomen tekstiiliteollisuus on maailman vastuullisinta ja toimivinta vuonna 2035 – miljardiluokan investoinnit mahdollisia

Tekstiiliteollisuus on merkittävässä murrosvaiheessa. Uudet ekologiset tekstiilikuidut tulevat markkinoille, ja digitalisaatio edistää tuotannon maailmanlaajuista uudelleenorganisointia. Suomella on kaikki edellytykset tarttua murroksen synnyttämiin mahdollisuuksiin ja yli miljardin euron investointeihin. Tekstiiliklusteri haluaa luoda Suomeen maailman vastuullisimman ja toimivimman tekstiilien kierron ja tuotannon kokonaisuuden. VTT:n ja Suomen Tekstiili & Muoti ry:n tulevaisuusvisio valottaa alan mahdollisuuksia.

VTT ja Suomen Tekstiili & Muoti ry ovat julkaisseet alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa vuoteen 2035 ulottuvan tiekartan suomalaiselle tekstiili- ja muotiteollisuudelle.

VTT lähti luomaan tekstiilialan tulevaisuusvisiota Suomen Tekstiili & Muoti ry:n aloitteesta. Visio luotiin kahdessa keväällä 2021 pidetyssä työpajassa, joihin osallistui kymmeniä suomalaisen tekstiiliteollisuuden edustajia. Alan yritysten ja muiden toimijoiden keskusteluissa nousivat esille erityisesti digitalisaation, uusien kuitujen ja kiertotalouden ympärille avautuvat liiketoimintamahdollisuudetKeskustelua käytiin myös kuluttajakäyttäytymisen ja kansainvälisten kumppanuuksien näkökulmasta.

Suomalaisen tekstiilialan momentum on nyt

Käynnissä oleva teollisuuden murros mahdollistaa uuden liiketoiminnan ja työpaikkojen syntymisen Suomeen. Suomen vahvuus tuotannossa liittyy kestävään raaka-ainepohjaan, osaamiseen sekä innovaatioalustoihin. Biopohjaisten raaka-aineiden ja älykkäiden teknologioiden osaaminen ovat Suomessa maailman huippua.  

”Suomelle uudistunut tekstiiliteollisuus tarkoittaisi arviolta 1,2 miljardin euron investointeja, noin 17 000 uutta työpaikkaa ja maailmanlaajuisesti vahvistunutta mainetta kestävän kehityksen johtavana maana”, arvioi VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin. 

Suomalaiset tekstiili-innovaatiot ovat saaneet runsaasti kansainvälistä huomiota. Juuri nyt onkin oikea hetki investoida Suomessa maailman vastuullisimpaan ja toimivimpaan tekstiiliteollisuuteen. Kestävän tuotannon merkitys näkyy yhä selvemmin kuluttajien odotuksissa ja valinnoissa. Myös muuttuva lainsäädäntö vauhdittaa biopohjaisten ja kierrätettävien raaka-aineiden ja tekstiilien markkinoita. 

”Suomalaisella tekstiiliteollisuudella on merkittäviä mahdollisuuksia yhdistää huippuluokan design eettisesti valmistettuihin materiaaleihin ja tuotteisiin. Digitalisaation kärkimaana Suomesta löytyy myös valtavasti osaamista niistä teknologioista, joiden hyödyntämistä tällaiset kestävän kehityksen periaattein tuotetut kuidut ja tekstiilit edellyttävät”, toteaa liiketoiminta-alueen johtaja Tua Huomo VTT:ltä. 

Uusiin valmistusteknologioihin perustuvat selluloosakuidut kannattaa jalostaa Suomessa mahdollisimman pitkälle: vaatteeksi jalostettuna liukosellun arvo voi nousta jopa 6,5-kertaiseksi. Siksi tekstiilialan arvoketjuun kuidusta vaatteeksi tarvitaan Suomessa myös langan, neuloksen, kankaan tai kuitukankaan valmistusta, joille varsinaisten tekstiilituotteiden valmistus voidaan perustaa. 

Suomalaiset voivat näyttää suuntaa kestävälle suunnittelulle

Työpajoissa nousi esiin tarve suljetun tekstiilikierron pilotille. Suomessa voitaisiin testata esimerkiksi työ- ja vuokravaatteiden kestävää ja vastuullista suunnittelua, alkutuotantoa, valmistusta ja kierrättämistä. Tulevaisuuden tekstiilin elinkaarta mallintavassa pilotissa voitaisiin vakiinnuttaa suunniteltu kestäväksi -toimintatapa, jonka avulla brändit voisivat jatkossa todentaa kuluttajille toimintansa vastuullisuuden ja kestävyyden. 

Vahvat kuluttajabrändit vievät innovaatiot maailmanlaajuiseen käyttöön

Tarvitaan myös vahvoja kuluttajabrändejä, jotta tekstiiliala voi hyötyä globaalisti Suomessa syntyneistä innovaatioista. Vastuulliset ja älykkäät tuotteet on vietävä maailmalle. 

”Tarvitsemme vahvoja kansainvälisiä kuluttajabrändejä myös Suomeen. Niiden avulla tekstiilikuitujen ja älykkään tuotannon mahdollisuudet saadaan täysimääräisesti hyödynnetyiksi. Suomen Tekstiili & Muoti ry on lähtenyt yhdessä Business Finlandin kanssa tunnistamaan tekijöitä, joiden varaan suomalaisen tekstiili- ja muotialan kansainvälistä kasvua voidaan tulevaisuudessa rakentaa”, kertoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski

”Tämä työ on osoittanut, että tekstiilialan tulevaisuus kokoaa yhteen merkittäviä toimialoja metsästä teknologiaan. Työ tekstiiliklusterin rakentamiseksi Suomeen on saanut vahvan alun. Kiitos kaikille tähän asti mukana olleille tahoille!” Niinikoski jatkaa. 

Visiotyön tuloksena syntynyt tiekartta on luettavissa VTT:n verkkosivuilla

Lisätietoja

Suomen Tekstiili & Muoti ry
Toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski
marja-liisa.niinikoski@stjm.fi, puh. 040 538 4541 

Lue lisää:  

Tiekartta VTT:n verkkosivuilla

Erikoistutkija Taina Kamppuri VTT:ltä esittelee Suomalaisen tekstiilialan tulevaisuusvisio -selvitystyön tuloksia STJM:n kiertotalouden ajankohtaisfoorumissa 26.8.2021. Tilaisuus on kaikille avoin, ja edellyttää ennakkoilmoittautumista. 

 

Marja-Liisa Niinikoski

Toimitusjohtaja

+358 40 538 4541
marja-liisa.niinikoski@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Rahoitusta yritysten digitalisaatioon

Vaatevallankumousta vietetään kymmenettä kertaa

Uutishuone