VTT selvittää tekstiilialan uusia liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksia – osallistu ja vaikuta

Uusien tekstiilikuitujen kehityksessä on tällä hetkellä Suomessa käynnissä useita kiinnostavia kokeiluja ja teollisen tuotannon investointeja. Suomen Tekstiili & Muoti ry:n aloitteesta syntyneessä hankkeessa Teknologian tutkimuskeskus VTT laatii suomalaisen tekstiilialan tulevaisuusvisiota ja sen toteuttamissuunnitelmaa. Tervetuloa mukaan!

Tulevaisuusvisiota tehdään kokonaisvaltaisesti tekstiilialan toimintaympäristön ja investointien näkökulmasta.

”On hienoa, että VTT tarkastelee tulevaisuusvisiota laatiessaan tekstiilialan toimintaympäristöä laajalti. Päättäjien on tärkeää saada kokonaiskuva siitä, miten tekstiilialalle saadaan uusia investointeja ja synnytetään liiketoimintaa Suomessa. Datatalouden, robotiikan ja automaation mahdollisuuksia ei vielä tunneta riittävästi. VTT:n tuki ja osaaminen vievät tärkeää työtä hienosti eteenpäin”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski.

Tekstiilialan tulevaisuusvisio

Kestävien ja ympäristöystävällisten tekstiilikuitujen jatkojalostaminen Suomessa edelleen langaksi, kankaiksi, neuloksiksi sekä erilaisiksi tekstiileiksi on mahdollista yhdistämällä digitalisaation tuomat mahdollisuudet kiertotalouden periaatteisiin.

Suomalaisen tekstiilialan tulevaisuusvisio ja toteutussuunnitelma kesään mennessä

VTT:n vetämässä projektissa tavoitteena on saada tulevaisuusvisio ja toteutussuunnitelma valmiiksi ripeällä aikataululla, ennen kesälomakauden alkua. Työtä ohjaa Suomen Tekstiili & Muoti ry:n ja VTT:n muodostama ohjausryhmä.

Yritykset ja muut sidosryhmät ovat tervetulleita mukaan työhön. Yritys voi vaikuttaa vastaamalla nyt avoinna olevaan kyselyyn sekä osallistumalla toukokuussa järjestettävään työpajaan. Osallistuminen on yrityksille maksutonta, ja visiotyön tulokset ovat työn valmistuttua kaikkien hyödynnettävissä.

VTT:n kysely – vastaathan 18.4. mennessä

VTT kartoittaa kompaktilla kyselyllä yritysten ja muiden sidosryhmien näkemyksiä työn visiosta, aikajanasta ja teemoista. Vastaa kyselyyn tästä linkistä.

Kyselyssä pyydetään antamaan sähköpostiosoite, jos haluat olla seuraavissa askelissa mukana. Sähköpostiosoitteen ilmoittaminen ei velvoita mihinkään, ja mahdolliset jatkoyhteydenotot liittyvät tähän teemaan. Kun ilmoitat sähköpostisi, varmistat, että saat tietoa hankkeen tulevista tapahtumista.

Kaikille avoin työpaja 6.5.

Yrityksille ja muille sidosryhmille järjestetään työpaja 6.5.2021 kello 9–12. Viestimme työpajan ohjelmasta ja ilmoittautumismahdollisuudesta mahdollisimman pian. Muista vastata kyselyyn 17.4. mennessä, niin saat varmasti tietoa työpajasta, jossa pureudutaan muun muassa digitalisaatioon ja investointeihin.

Työpajan lisäksi VTT tekee kyselytutkimusta, jossa haastatellaan yrityksiä ja muita asiaan liittyviä sidosryhmiä. Työ ja siihen osallistuminen mahdollisimman laajalla joukolla on tärkeää, jotta investointien tarpeesta ja edellytyksistä sekä uusista liiketoimintamahdollisuuksista saadaan hyvä kokonaiskuva päätöksenteon tueksi.

VTT:llä työtä vetää Taina Kamppuri (taina.kamppuri@vtt.fi, +358 40 686 3963), johon voi myös olla suoraan yhteydessä.

Suomen Tekstiilin ja Muodin puolella voitte olla yhteydessä Anne Ruokamoon (anne.ruokamo@stjm.fi, +358 40 544 0886).

VTT on yksi Euroopan johtavista tutkimuslaitoksista. Sen omistaja on Suomen valtio. VTT edistää tutkimuksen ja teknologian hyödyntämistä ja kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa.