Tuore kysely: Yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen merkitys korostuu poikkeusaikana tekstiili- ja muotialalla

Työpaikkojen yhteistoiminnasta ja työyhteisöjen hyvästä vuorovaikutuksesta on tullut koronapandemian aikana entistä tärkeämpää. Tämä selviää tekstiili- ja muotialan Työhyvinvointia ja tuottavuutta tekstiilissä -hankkeen tuoreessa kyselyssä. Yrityksille lähetettyyn kyselyyn vastasi niin työnantajan kuin henkilöstön edustajia.

Pandemia-aikana yhteistoiminnan muodot yrityksissä ovat muuttuneet. Käyttöön on otettu uusia ja luovia tapoja tiedon jakamiseen ja viestintään. Yrityksiin on perustettu myös erityisiä koronaryhmiä, jotka keskittyvät työterveyden ja työhyvinvoinnin aiheisiin.

Uusia taitoja ja työvälineitä työn tueksi

Kyselystä selviää, että monitaitoisuuden merkitys on korostunut poikkeusaikana. Etätyö ja uusien teknisten työvälineiden käyttö on koettu työntekoa helpottavaksi. Näiden myös ajatellaan tehostavan työn tekemistä. Useissa yrityksissä digiloikka on tapahtunut pika-aikataululla.

”Moni yritys nopeutti digitaalisten välineiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä pandemia-aikana. Verkkokoulutukset ja muut etänä suoritetut koulutusmallit ovat lisääntyneet merkittävästi”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n työmarkkinapäällikkö Tuija Vehviläinen.

Kyselystä kävi ilmi, että pandemia-aika muutti toimintatapoja erilaisissa työtehtävissä. Yrityksissä tiedostetaan henkilöstön osaamisen merkitys – tulevaisuudessa osaamisen kehittämiseen tarvitaan lisää mahdollisuuksia.

Moni on kokenut pandemia-ajan ”päivittäiseksi luovimiseksi” ennalta-arvaamattoman edessä. Monenlaisiin poikkeuksellisiin tilanteisiin on ollut tarpeen löytää ratkaisu. Tuotteiden kysynnän hiipuessa yrityksissä on lähdetty korvaavien tuotteiden tuotantoon, ja sopeuttamistoimien rinnalla on etsitty keinoja, joilla järjestää yritysten toimintoja aiempaa tehokkaammiksi ja toimivammiksi.

”Niin henkilöstö kuin työnantajat ovat yhdessä etsineet uusia joustavia tapoja tehdä töitä onnistuneesti”, sanoo Teollisuusliitto ry:n sopimusasiantuntija Markku Aaltovirta.

Huoli heijastuu ilmapiiriin – lisää tukea työterveydestä

Pandemia-ajan alkuvaiheessa moni tunsi epävarmuutta omasta tulevaisuudesta ja epävarmuutta työpaikan säilymisestä. Se heijastui väistämättä työilmapiiriin. Kriisitilanne toi toisaalta myös uusia merkityksellisyyden kokemuksia työhön – esimerkiksi työpaikoilla, joilla siirryttiin valmistamaan terveydenhuollon tueksi suojavarusteita.

Yritykset, joiden yhteistyö työterveyshuollon kanssa oli tiivistä jo ennen korona-aikaa, ovat hyödyntäneet työterveysasiantuntemusta luontevasti pandemia-aikana.

”Kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että työterveyshuollon osaamista voitaisiin hyödyntää enemmänkin poikkeustilanteissa”, toteaa Ammattiliitto Pro ry:n sopimusalavastaava Iris Schiewek.

Hanke ja sen jatkoaskeleet

Työhyvinvointia ja tuottavuutta tekstiilissä -hanke edistää vuoropuhelua, yhteistoimintaa ja paikallista sopimista työpaikoilla sekä vahvistaa luottamukseen ja yhteistyöhön perustuvaa työkulttuuria. TTT-hanke on Suomen Tekstiili & Muoti ry:n, Ammattiliitto Pro ry:n ja Teollisuusliitto ry:n yhteinen. Hanketta rahoittaa Työterveyslaitos, ja se on osa Työelämä 2030 -ohjelmaa.

Hankkeen tuloksia julkaistaan vuoden 2021 aikana verkkouutisina ja 26.8.2021 järjestettävässä liittojen yhteisessä tilaisuudessa.

Tuija Vehviläinen

Työmarkkinapäällikkö, TES- & työlainsäädäntöasiat

+358 40 751 9543
tuija.vehvilainen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kysely: poliittiset lakot iskevät kohtuuttomasti tekstiili- ja muotialan yrityksiin

Lakkotoimien pitkät varjot: Peruuntuneita investointeja ja menetettyjä asiakkuuksia

Uutishuone