Tuore raportti: Tekstiili- ja muotialalla on kasvun paikkoja raaka-aineista brändi­liiketoimintaan

Kansainvälinen tekstiili- ja muotiala uudistuu voimakkaasti tulevina vuosina. Suomella on tässä murroksessa mahdollisuus nousta alan edelläkävijäksi ja kasvattaa vientiä merkittävästi. Tuoreessa raportissa esitellään suomalaisen tekstiili- ja muotialan kasvun temaattiset painopistealueet.

Kasvun painopisteitä selvitettiin työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta, sillä Suomen Tekstiili & Muoti on jo pitkään käynyt ministeriön kanssa keskusteluita tarpeesta saada kasvuohjelma tekstiili- ja muotialalle. Työtä tehtiin aineistoanalyysillä, asiantuntijahaastatteluilla (27 kpl) sekä työpajoilla, joihin osallistui asiantuntijoita 15 organisaatiosta 

Suomalaisen tekstiili- ja muotialan kolme kasvun painopistettä 

Kasvun painopistealueita löytyi kolme: 1) raaka-aineet ja kierrätys, 2) materiaalien jatkojalostus ja 3) brändiliiketoiminta. Kaikissa näissä on Suomessa vahvaa kansainvälistä kasvupotentiaalia. Raaka-aineet ja kierrätys sisältää kierrätyskuidut, sellupohjaiset uudet kuidut sekä materiaalin kierrätyksen toimintamallit. Materiaalien jatkojalostus pitää sisällään kierrätysmateriaalien hyödyntämisen ja jatkojalostuksen, arvoketjun kuidusta langaksi, kankaaksi tai neulokseksi, jopa valmiiksi tuotteeksi, sekä tekstiilien värjäyksen. Brändiperusteisen liiketoiminnan kasvun mahdollisuuksia nähdään erityisesti muodin designosaamisessa ja kiertotalouden huomioivassa tuotesuunnittelussa. Designosaamisen lisäksi alalle tarvitaan vahvempaa brändi- ja liiketoimintaosaamista.   

Kasvun painopisteet & painopisteet läpäisevät teemat

Potentiaaliset painopisteet: älykkäät tekstiilit ja tekniset tekstiilit 

Selvityksessä esiin nousi myös kaksi mahdollista kasvun painopistettä: älykkäät tekstiilit ja tekniset tekstiilit. Älykkäisiin tekstiileihin lukeutuu toiminnallisia ja mittaavia tekstiilejä. Näiden odotetaan kasvavan merkittäväksi liiketoiminnaksi, ja Suomessa on kilpailukykyistä osaamista teknologian hyödyntämisessä tekstiileissä. 

Teknisten tekstiilien osalta tunnistettiin, että niissä monet suomalaisyritykset kuuluvat kärkikastiin, ja kasvupotentiaali on valtava. Koska teknisten tekstiilien arvoketju poikkeaa muista tekstiileistä, ne rajattiin tämän selvityksen ulkopuolelle. Suomen Tekstiili & Muoti tekee teknisistä tekstiileistä erillisen selvityksen.

Mitä kasvuun tarvitaan?

Työskentelyssä nousi esiin se, että merkittävä kasvu edellyttää tekstiili- ja muotialaa strategisesti kehittäviä toimia. Kansallisella tuella, esimerkiksi rahoituksella, kiihdyttämötoiminnalla ja julkisilla hankinnoilla on suuri merkitys erityisesti uusien pienten ja kasvuhaluisten yritysten kansainvälistymisessä ja kasvussa. Sen lisäksi tarvitaan koko arvoketjun läpäisevää ja toimialarajoja ylittävää yhteistyötä esimerkiksi teknologiateollisuuden sekä peli- ja ohjelmistoalan kanssa.  

Digitalisaatio luo mahdollisuuksia läpi koko tekstiili- ja muotialan arvoketjun, kuiduista valmistukseen ja myyntiin. Tekstiili- ja muotialan osaamista tulee uudistaa ja houkuttelevuutta tulee lisätä työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. Vastuullisuus ja kiertotalous koskee koko alaa, sillä Suomi on tekstiiliteollisuuden vastuullisuuden edelläkävijöitä ja elinkaaren läpäisevä vastuullisuus voidaan kääntää kilpailueduksi.  

Valtiollisilla panostuksilla tekstiili ja muoti voivat rakentaa tulevaisuuden Suomea kestävästi

Tekstiili- ja muotialan kasvupotentiaali tulee ymmärtää laaja-alaisesti. Jotta kasvu ei perustuisi pelkästään tekstiilimateriaalien tuotantoon, meidän tulee yhdistää kansainvälisesti tunnustetut vahvuutemme teknologiassa, designissa ja kestävän kehityksen ratkaisuissa. Näin voimme synnyttää kansainvälisten tekstiili- ja muotialan brändien menestystarinoita. Meillä on käsissämme onnistumisen avaimet, mutta tarvitsemme myös valtiovallan tukea ja monivuotisen kasvuohjelman,” Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kansainvälisen liiketoiminnan ja rahoituksen asiantuntija Anne Ruokamo toteaa. 

 

Selvitystyö tehtiin työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta, ja Suomen Tekstiili & Muoti ry kilpailutti kumppanikseen Owal Group Oy:n 

 

Lataa raportti täältä.

  • Tekstiili- ja muotialan kasvun paikat -raportti (2022).pdf

    Lataa

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta & rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Hyötytietoa jäsenyrityksille: Business Finlandilta tukea yritysten kansainvälistymiseen – Exhibition Explorer ja Group Explorer -rahoitus uudistuivat

Hae mukaan: Ylimmän johdon sparrausverkosto jatkaa kestävän kansainvälisen kasvun aiheilla

Uutishuone