Tuore selvitys: Kierrätyskuitumarkkinoilla keskityttävä kierrätyksen lisäksi lopputuotteisiin

Kierrätystekstiilikuitujen monipuolisemmalla käytöllä ja markkinan kasvattamisella voidaan edistää tekstiiliteollisuuden siirtymistä kiertotalouteen ja vastata globaaleihin ympäristö- ja raaka-ainehaasteisiin, selviää Suomen Tekstiili & Muoti ry:n teettämästä selvityksestä.

Maailman tekstiilikuitutuotannon odotetaan kasvavan 147 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 27 prosentin kasvua nykyisestä. Tämä vaatii entistä suurempaa panostusta kierrätykseen ja uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämiseen. Tällä hetkellä vain yksi prosentti käytetyistä materiaaleista kierrätetään uusiksi kuiduiksi.

”Kierrättämätön tekstiilijäte on alihyödynnetty resurssi, jonka paremmalla ja monipuolisemmalla käytöllä on merkittävä taloudellinen ja ekologinen potentiaali”, korostaa Katri Pylkkänen, materiaali- ja vastuullisuusasiantuntija Suomen Tekstiili & Muoti ry:stä.

Tutkimusten mukaan mekaanisen tekstiilikierrättämisen vuotuinen markkinapotentiaali voisi Suomessa olla noin 60–120 miljoonaa euroa, samaan aikaan kun ensivaiheen investointeihin kuluisi noin 20–30 miljoonaa euroa.

Kierrätyskuidun monipuolinen hyödyntäminen eri toimialoilla avainasemassa

Yksi ratkaistava haaste on se, miten kierrätystekstiilikuitua voidaan hyödyntää muilla toimialoilla. Kierrätyskuituja voidaan käyttää esimerkiksi rakennusteollisuudessa eristysmateriaalina lämmöneristykseen ja äänieristykseen, komposiittien lujitekuituna sekä siivoustuotteissa.

”Toistaiseksi kierrätyskuitujen käytön haasteena muilla toimialoilla on vähäinen tieto kierrätyskuitumateriaalien ominaisuuksista ja soveltuvuudesta erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tämän takia täytyy panostaa ratkaisujen testaamiseen ja pilotointiin”, toteaa Pylkkänen. Testausympäristöt mahdollistaisivat kierrätyskuitujen käytön edistämisen myös muualla kuin tekstiileissä kuten esimerkiksi rakennus- ja autoteollisuudessa.

Katse potentiaalista kestävään liiketoimintaan

Suomella on erinomainen mahdollisuus toimia merkittävänä tekstiilijätteen kierrättämisen keskittymänä EU:n alueella, mutta se vaatii sekä lyhyen että pitkän aikavälin investointeja kierrätystekstiilien arvoketjujen rakentamiseen ja skaalaamiseen sekä panostuksia eri kierrätysmenetelmiin, jotta markkinoille saadaan monipuolisesti erilaatuisia kierrätyskuituja.

”Jos haluamme lunastaa edelläkävijyyden, tarvitsemme fiksua EU-sääntelyä, investointeja arvoketjuun, tukea tutkimukseen ja innovaatioiden kaupallistamiseen, panostuksia osaamiseen sekä ratkaisuja raaka-aineen hinnan kilpailukyvyn varmistamiseksi”, sanoo Pylkkänen.

Kuva: Rester Oy

Kierrätystekstiilikuituselvitys

Selvityksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä kierrätyskuitujen käytön haasteista, kierrätystekstiilikuitumarkkinasta ja kartoittaa keinoja sen edistämiseksi.

Lukemaan

Katri Pylkkänen

Asiantuntija, tuotteet, materiaalit & vastuullisuus

+358 41 535 4379
katri.pylkkanen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Tekstiilimerkintöjen yhdenmukaistaminen helpottaa kaupankäyntiä ja parantaa kuluttajien luottamusta

Kiellettyjen ja rajoitettujen kemikaalien lista (RSL) päivitetty

Uutishuone