Turvallinen työ, asiointi ja liikkuminen mahdollistavat talouden avaamisen – opas hyvistä käytännöistä yrityksille

Tutustu EK:n ja jäsenliittojen koostamaan oppaaseen suomalaisyrityksille.

Rajoitustoimet ovat hidastaneet koronaviruksen leviämistä, joten yhteiskuntaa ollaan vähitellen avaamassa ja taloudellista toimeliaisuutta vauhdittamassa. ​Palautuminen edellyttää yrityksiltä näkyviä ja vaikuttavia turvallisuustoimia. Toimet tukevat myös ihmisten turvallisuuden tunnetta ja sen myötä luottamuksen palautumista.

Turvallinen työ, asiointi ja liikkuminen: hyviä käytäntöjä yrityksille -opas (pdf)

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on yhdessä jäsenliittojensa kanssa koostanut oppaan eri alojen hyvistä käytännöistä kaikkien suomalaisyritysten käyttöön. Myös Suomen Tekstiili & Muoti on ollut mukana osallistumassa tähän projektiin.

Oppaassa kuvatut käytännöt ovat suosituksia ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

”Työnantajalla on vastuu turvallisuudesta työpaikalla, ja jokainen työpaikka on erilainen. Siksi on tärkeää, että turvallisuustekijöitä arvioidaan kussakin työpaikassa yrityksen omista lähtökohdista ja niitä mietitään tarkasti. Turvallisuuskäytännöistä on syytä viestiä selkeästi ja näkyvästi niin, että ne saavuttavat kaikki työntekijät. Turvallisuuden tunne on tärkeää kaikille työntekijöille”, sanoo Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n työmarkkinapäällikkö Tuija Vehviläinen.

Oppaassa suositukset ja hyvät käytännöt käydään läpi osa-alueittain: turvallinen työ, turvallinen asiointi ja kuluttaminen sekä turvallinen liikkuminen. Oppaassa myös kerrotaan, millaisella prosessilla tarvittavat toimet on hyvä suunnitella ja toteuttaa, millaisia hankintoja yrityksen on ehkä hyvä harkita ja mitä muuta yrityksen on hyvä huomioida rajoitustoimia purettaessa.

Opasta päivitetään tarvittaessa tilanteen, viranomaisohjeiden ja –suosituksien muuttuessa.

Tuija Vehviläinen

Työmarkkinapäällikkö, TES- ja työlainsäädäntöasiat

+358 40 751 9543
tuija.vehvilainen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöille neuvottelutulos

Tekstiili- ja muotialan työntekijöille neuvottelutulos

Uutishuone