Työ- ja elinkeinoministeriön selvitys suomalaisen tekstiili- ja muotialan kansainvälisestä kilpailukyvystä: Tekstiiliteollisuuden vihreä murros mahdollistaa suomalaisten toimijoiden kasvun

Suomalaisella tekstiili- ja muotialalla on edellytykset hyödyntää vihreää murrosta kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi, toteaa työ- ja elinkeinoministeriön tuore selvitys. Onnistumiseen tarvitaan toimialarajat ylittävää yhteistyötä sekä kansainvälisillä markkinoilla houkuttelevien kestävien brändien rakentamista.

Työ- ja elinkeinoministeriö selvitti suomalaisen tekstiili- ja muotialan kansainvälistä kilpailukykyä. Toimintaympäristö on murroksessa, sillä alan kansainvälinen sääntely lisääntyy ja lineaarisesta toimintamallista mennään kohti kiertotaloutta. Vastuullisuus on murroksen merkittävin muutosajuri. Selvityksen mukaan suomalaisella tekstiili- ja muotialalla on kuitenkin hyvät edellytykset kasvaa vihreässä siirtymässä. Tutkimuksessa tunnistettiin kolme Suomen kilpailukykypotentiaalin pääaluetta:  

1) Uudet materiaaliratkaisut, mukaan lukien sekä biopohjaiset että kierrätyskuidut  

2) Automatisoitu datapohjainen kiertotalous, joka sisältää sekä automatisoidut kierrätysprosessit että toimitusketjujen optimoinnin 

3) Suunnittelu ja design kestävälle tekstiili- ja muotiteollisuudelle, mukaan lukien kierrätettävät ja kestävät tekstiilit. 

 

Rajat ylittävä yhteistyö ja kestävän brändin rakentaminen onnistumisen avaimia

Toimintaympäristön murroksessa piilevä potentiaali on mahdollista valjastaa, mutta tämän onnistuminen edellyttää rajat ylittävää yhteistyötä. Rajat ylittävällä yhteistyöllä viitataan koko tekstiiliarvoketjuun, suunnittelusta aina valmistukseen ja kierrätykseen asti ulottuvaa yhteistyötä, joka linkittyy myös muihin toimialoihin ja teknologiaan.  

“Alan jo olemassa olevaa ekosysteemiä, johon kytkeytyvät myös rahoitus ja sijoittajat, sekä yhteistyötä muiden alojen kanssa tulee vahvistaa entisestään”, toteaa kansainvälisen liiketoiminnan ja rahoituksen johtava asiantuntija Anne Ruokamo Suomen Tekstiili & Muoti ry:stä. 

Selvityksessä nostettiin toisena onnistumisen edellytyksenä esiin kestävän brändin rakentaminen, jota kansainvälisessä kilpailussa tarvitaan. Vastuullisen brändin rakentaminen pitää sisällään muodin liiketoimintaosaamisen (nk. fashion management) sekä kaupallistamisen. Selvityksessä suositellaan näiden osaamisvajeiden vahvistamista.  

”Suomalaisella tekstiili- ja muotialalla on valtavasti kasvupotentiaalia. Mahdollisuuksien lisäksi meillä on muutamia keskeisiä osaamistarpeita, kuten selvityksessä esiin noussut liiketoiminta- ja suunnitteluosaamisen yhdistäminen. Meidän tulisi myös vahvistaa yritysten kansainvälistä kasvua lisäämällä vienninedistämisen resursseja, ja tästä käymme keskustelua muun muassa Business Finlandin kanssa”, kertoo Anne Ruokamo. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman selvityksen Competitiveness of Finland’s textile and fashion industry in international markets laati Gaia Consulting. Työssä hyödynnettiin laajasti suomalaista ja kansainvälistä lähdemateriaalia, asiantuntijahaastatteluja sekä sidosryhmille järjestettyjä työpajoja. 

Lataa selvitys työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

WORTH-projekteista kumppaneita, rahoitusta ja hautomopalveluita muoti- ja lifestylealan toimijoille

Euroopan komissiossa kaivataan tekstiilialan toimijoiden sitoumuksia tekstiilien siirtymäpolkuun

Uutishuone