Uusi kustannustuki haettavissa 7.7.2020 lähtien

Jotta yritys voi saada tukea, pitää sekä toimialan että yrityksen liikevaihdon olla laskenut merkittävästi. Kustannustuki on haettavissa Valtiokonttorista 7.7.2020 lähtien, ja hakemus tulee tehdä viimeistään 31.8.2020.

Kustannustuen ehtona on, että yrityksen edustaman toimialan myynti on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Sen lisäksi ehtona on, että yrityksen oma liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista.

Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrataan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Sen perusteella tuen piirissä olevia toimialoja on 368 (ks. liite). Luokituksena on käytetty kansallista toimialaluokitusta.

Yritysten kohdalla huhti-toukokuun 2020 liikevaihtoa verrataan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Jos yritys on perustettu vuoden 2019 kesäkuun jälkeen, liikevaihtoa verrataan vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvoon.

Tukea saa yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella. Tuen enimmäismäärä kahden kuukauden ajalta on 500 000 euroa ja vähimmäismäärä on 2 000 euroa. Korvaukseen oikeuttavat kiinteät kulut voivat olla enintään puolet yrityksen vertailukauden keskimääräisestä liikevaihdosta. Tuen saamisen ehtona on myös, että yrityksen vertailuajankohdan liikevaihto on ollut vähintään 20 000 euroa.

Haku tapahtuu sähköisellä hakemuksella Valtiokonttorin verkkosivulla.

Erityisen painavista syistä muillekin kuin toimialalistauksen yrityksille

Valtiokonttori voi ottaa yrityksen hakemuksen käsittelyyn myös tilanteessa, jossa yritys ei kuulu toimialaan, jonka liikevaihto on laskenut 10 prosenttia. Tällöin yrityksen tulee osoittaa erityisen painavat syyt sille, että sen liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi.

Erityisen painavaksi syyksi voidaan katsoa esimerkiksi sellainen rajoitus tai määräys, jonka takia elinkeinon harjoittaminen on vaikeutunut. Lisäksi yrityksen tulee osoittaa, miksi sen tilanne poikkeaa muusta toimialasta.

Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset ovat tuen piirissä.

Verovelka ja suorat tuet vaikuttavat kustannustukeen

Kustannustukea eivät voi saada yritykset, jotka ovat olleet EU:n valtiontukisääntelyn mukaan taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019, ovat laiminlyöneet verovelvoitteensa tai ovat konkurssissa.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys on jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta nämä tuet vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti. Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista vähennetään 70 prosenttia.

Lisätietoa webinaareista ja verkkosivuilta

Valtiokonttori järjestää tiistaina 30.6.2020 klo 13 webinaarin kustannustuesta ja sen hakemisesta. Webinaari on katsottavissa myös jälkikäteen tallenteena. Lisätietoja webinaarista ja osallistumislinkki >

Valtiokonttori avaa hakijoiden puhelinpalvelun 1.7. ja chat-neuvonnan 7.7. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 9-15 numerossa 0295 50 3050. Valtiokonttorin sivuille tulee myös laskuri, jolla hakija voi itse tarkistaa, täyttääkö yritys tuen myöntämisen kriteerit. Kaikista näistä tiedotetaan Valtiokonttorin verkkosivuilla.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkaisee verkkosivuillaan 2.7. videon, jossa Valtiokonttorin asiantuntijat antavat neuvontaa ja opastusta siitä, kuinka kustannustukea haetaan. (Video on tallenne 1.7. järjestettävästä webinaarista, joka täyttyi nopeasti.)

Lue lisää:

Tukeen oikeutetut toimialat (pdf)

Valtiokonttori

Valtiokonttorin webinaari kustannustuesta 30.6.2020 klo 13

Usein kysyttyjä kysymyksiä kustannustuesta Valtiokonttorin sivuilla

Työ- ja elinkeinoministeriö: Laki ja asetus kustannustuesta vahvistettu: tuen piirissä 368 toimialaa

TEM: Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yritysrahoituksesta

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Liitosta apua messutukea hakevien yritysten kartoittamiseen

Woodspinin uusi tehdas vauhdittaa suomalaisen kestävän muotiteollisuuden nousua

Uutishuone