VTT selvittää tekstiilialan uusia liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksia – osallistu ja vaikuta

Uusien tekstiilikuitujen kehityksessä on tällä hetkellä Suomessa käynnissä useita kiinnostavia kokeiluja ja teollisen tuotannon investointeja. Suomen Tekstiili & Muoti ry:n aloitteesta syntyneessä hankkeessa Teknologian tutkimuskeskus VTT laatii suomalaisen tekstiilialan tulevaisuusvisiota ja sen toteuttamissuunnitelmaa. Tervetuloa mukaan!

(Uutista päivitetty 23.4.2021)

Tulevaisuusvisiota tehdään kokonaisvaltaisesti tekstiilialan toimintaympäristön ja investointien näkökulmasta.

”On hienoa, että VTT tarkastelee tulevaisuusvisiota laatiessaan tekstiilialan toimintaympäristöä laajalti. Päättäjien on tärkeää saada kokonaiskuva siitä, miten tekstiilialalle saadaan uusia investointeja ja synnytetään liiketoimintaa Suomessa. Datatalouden, robotiikan ja automaation mahdollisuuksia ei vielä tunneta riittävästi. VTT:n tuki ja osaaminen vievät tärkeää työtä hienosti eteenpäin”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski.

Tekstiilialan tulevaisuusvisio

Kestävien ja ympäristöystävällisten tekstiilikuitujen jatkojalostaminen Suomessa edelleen langaksi, kankaiksi, neuloksiksi sekä erilaisiksi tekstiileiksi on mahdollista yhdistämällä digitalisaation tuomat mahdollisuudet kiertotalouden periaatteisiin.

Suomalaisen tekstiilialan tulevaisuusvisio ja toteutussuunnitelma kesään mennessä

VTT:n vetämässä projektissa tavoitteena on saada tulevaisuusvisio ja toteutussuunnitelma valmiiksi ripeällä aikataululla, ennen kesälomakauden alkua. Työtä ohjaa Suomen Tekstiili & Muoti ry:n ja VTT:n muodostama ohjausryhmä.

Yritykset ja muut sidosryhmät ovat tervetulleita mukaan työhön osallistumalla toukokuussa järjestettävään työpajaan. Osallistuminen on yrityksille maksutonta, ja visiotyön tulokset ovat työn valmistuttua kaikkien hyödynnettävissä. Työpaja ei edellytä valmistautumista etukäteen.

Kaikille avoin työpaja 6.5. – tervetuloa mukaan!

Yrityksille ja muille sidosryhmille järjestetään työpaja 6.5.2021 kello 9–12. Tilaisuuden ohjelman ja ilmoittautumistiedot löydät tästä linkistä.

Työpajan lisäksi VTT haastattelee yrityksiä ja muita asiaan liittyviä sidosryhmiä. Työ ja siihen osallistuminen mahdollisimman laajalla joukolla on tärkeää, jotta investointien tarpeesta ja edellytyksistä sekä uusista liiketoimintamahdollisuuksista saadaan hyvä kokonaiskuva päätöksenteon tueksi.

VTT:llä työtä vetää Taina Kamppuri (taina.kamppuri@vtt.fi, +358 40 686 3963), johon voi myös olla suoraan yhteydessä.

Suomen Tekstiilin ja Muodin puolella voitte olla yhteydessä Anne Ruokamoon (anne.ruokamo@stjm.fi, +358 40 544 0886).

VTT on yksi Euroopan johtavista tutkimuslaitoksista. Sen omistaja on Suomen valtio. VTT edistää tutkimuksen ja teknologian hyödyntämistä ja kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. 

Ajankohtaista aiheesta

Vaatetuotannon digitalisaation kriittiset kulmakivet – automaatio ja datanhallinta

Tekstiilien Horisontti Eurooppa -ohjelma etenee nopeasti

Uutishuone