Yhteispohjoismainen hankintapäätös taisteluasuista herättää huolta huoltovarmuudesta

Hankintapäätöstä tehtäessä ei arvioitu, miten tällä hankinnalla voitaisiin turvata poikkeusoloissa taisteluasujen tuotanto jokaisessa Pohjoismaassa. Julkisia hankintoja koskevan lainsäädäntöuudistuksen yhteydessä tulisi arvioida, miten julkisten hankintojen tavoitteisiin voitaisiin sisällyttää huoltovarmuus hankintakriteeriksi.

Puolustusvoimat uutisoivat merkittävästä yhteisestä pohjoismaisesta taisteluasuhankinnasta tällä viikolla. Tämän hankinnan taustalla on poliittinen päätös edistää puolustusyhteistyötä Pohjoismaiden kesken. Hankintapäätöstä tehtäessä ei arvioitu, miten tällä hankinnalla voitaisiin turvata myös poikkeusoloissa, esimerkiksi sodan aikana, taisteluasujen tuotanto jokaisessa Pohjoismaassa, myös Suomessa.

Julkisia hankintoja ohjataan lainsäädännöllä, mutta aina yksittäisessä hankinnassa hankintayksiköllä on merkittävä rooli täsmentää yksittäiset hankintakriteerit. Jo nyt julkiset hankkijat, kuten eri ministeriöt, sairaanhoitopiirit ja kunnat, voivat painottaa hankinnoissaan esimerkiksi vastuullisuutta tai muita vastaavia laatutekijöitä.

Nyt kun Suomessa on meneillään julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntöuudistus, niin sen yhteydessä tai vähintäänkin seuraavalla hallituskaudella olisi syytä arvioida se, miten julkisten hankintojen tavoitteisiin voitaisiin sisällyttää huoltovarmuus hankintakriteeriksi. Tätä hankintakriteeriä voitaisiin soveltaa kaikkien huoltovarmuuskriittisten toimintojen ja tuotteiden osalta.

Pandemian johdosta käynnistetyn huoltovarmuuden selonteon yhteydessä tällaisten huoltovarmuushankintojen sekä julkisia hankintoja säätelevän lain välinen yhteys tulisi erikseen selvittää. Lisäksi näitä näkökohtia pitäisi arvioida myös suhteessa puolustus- ja turvallisuushankintoja koskevaan lainsäädäntöön.

Yhteispohjoismaisesta taisteluasusta tehty hankintapäätös on puitesopimus, eikä se sinällään velvoita yhtään valtiota tekemään sen mukaisia tilauksia. Näin ollen, kun Suomen Puolustusvoimat päättää hankkia taisteluasuja käyttöönsä, olisi jokaisen hankinnan yhteydessä tarkoituksenmukaista arvioida sitä, miten huoltovarmuusnäkökohdat otetaan huomioon ja turvataan samalla taisteluasujen tuotannon osalta edellytykset toimittaa näitä asuja myös poikkeusoloissa Suomessa. Nyt tehty yhteispohjoismainen hankintapäätös herättää huolta Suomessa huoltovarmuuden näkökulmasta.

Marja-Liisa Niinikoski

Toimitusjohtaja

+358 40 538 4541
marja-liisa.niinikoski@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Suomen Tekstiili & Muoti ja Fashion Finland: Suomalainen muotiala tarvitsee kasvurahoitusta

Miten varmistaa teollisuuden huoltovarmuus muuttuneessa maailmassa? PTT etsii keinoja yhdessä tekstiili- ja vaatealan kanssa

Uutishuone