Yritykset valmistavat kankaisia kasvomaskeja kuntien ja yksityishenkilöiden käyttöön

Monissa yrityksissä on jo käynnistetty tai ollaan käynnistämässä kankaisten maskien tuotantoa. Ne ovat eri asia kuin standardien mukaiset hengityksensuojaimet tai kirurgiset suu-nenäsuojat.

Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut, että esimerkiksi vanhusten kotihoidossa tulee käyttää joko kirurgista suu-nenäsuojusta tai muuta kankaista maskia tai huivia.

Kysyntä epävirallisille maskeille on kasvanut valtavasti. Useat tekstiili- ja muotialan yritykset ovat jo vastanneet kysyntään ja tuottavat tai alkavat tuottaa kankaisia maskeja.

Kuntaliitto ohjeisti kuntia ja kuntayhtymiä selvittämään alueensa yrityksiltä kasvomaskien valmistusmahdollisuuksia.

”Viranomaiset ovat muuttaneet linjaansa niin, että myös epävirallisia maskeja voi käyttää esimerkiksi vanhustenhoidossa. Tähän alan yrityksillä on valmius vastata nopeasti, koska kankaisiin maskeihin on materiaalia ja tuotantokapasiteettia helpommin saatavilla”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.

”Pitää kuitenkin huomata, että ne ovat eri tuotteita kuin CE-merkityt ja standardien vaatimukset täyttävät suojaimet. Myös kirurgisten suu-nenäsuojien ja hengityksensuojaimien valmistamista Suomessa selvitetään yhteistyössä viranomaisten kanssa. Ne vaativat kuitenkin erityisiä materiaaleja. Tuotekehitys ja tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmistaminen vievät aikaa.”

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Työterveyslaitos ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ovat ohjeistaneet erilaisten maskien vaatimuksista ja myynnistä tiedotteessaan: Itse tehty maski ei suojaa koronavirukselta – hengityksensuojainten pitää olla turvallisia ja taata riittävä suoja.

Suomen Tekstiili & Muoti seuraa viranomaisten päivittyviä ohjeistuksia ja tarjoaa jäsenyrityksille neuvontaa.

Hyödyllisiä linkkejä: 

Tukes, TTL ja Fimea yhteistiedote: Itse tehty maski ei suojaa koronavirukselta – hengityksensuojainten pitää olla turvallisia ja taata riittävä suoja

Tukesin ja STM:n info hengityssuojaimista ja maskeista 

TTL:n ohjeita kasvomaskeihin liittyen

Katri Pylkkänen

Asiantuntija, tuotteet, materiaalit & vastuullisuus

+358 41 535 4379
katri.pylkkanen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Kiellettyjen ja rajoitettujen kemikaalien lista (RSL) päivitetty

Tuore selvitys: Kierrätyskuitumarkkinoilla keskityttävä kierrätyksen lisäksi lopputuotteisiin

Uutishuone