Yrityskysely: Tekstiili- ja muotialan myynti hiljeni jälleen kesän jälkeen, syksyn koronatilanne huolestuttaa yrityksiä

Jotkut tekstiili- ja muotialan yrityksistä ovat pystyneet ammentamaan kriisistä jopa kasvua, mutta suurin osa yrityksistä kohtaa merkittäviä vaikeuksia. Oikein kohdennetuille yritystuille on tarvetta myös syksyllä.

Tekstiili- ja muotialan yritysten näkymät ovat synkentyneet syyskuussa. Yritykset kertovat, että niin kivijalkamyynti kuin tilauskantakin ovat heikentyneet kesästä. Pahenevan koronatilanteen pelätään tulevina kuukausina vähentävän kysyntää entisestään. Tämä käy ilmi Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenilleen tekemästä yrityskyselystä.

Vastaajista 38 prosenttia arvioi pääsevänsä syyskuussa normaaliin tai normaalia suurempaan liikevaihtoon. Lokakuulle normaalia liikevaihtoa ennakoi vain 32 prosenttia yrityksistä.

Heikkeneviin näkymiin vaikuttavat monet tekijät: suomalaisten liikkumisen väheneminen, tapahtumarajoitukset, turistien puute, jälleenmyyjien ongelmat ja BtoB-asiakkaiden varovaisuus tai taloudelliset ongelmat.

”Vielä elokuussa yritykset suhtautuivat tulevaan optimistisesti, mutta nyt moni yritys on huolissaan tulevista kuukausista. Tällä hetkellä neljännes yrityksistä kertoo, että henkilöstöä on lomautettuna tai henkilöstötarve on vähenemässä. Heikkenevät näkymät voivat tarkoittaa lisää lomautuksia tai irtisanomisia tulevina kuukausina”, kertoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n asiantuntija Anne Ruokamo.

Yritysten tilanne vaihtelee: osalla on merkittäviä ongelmia, mutta jotkut ovat löytäneet korona-aikana uutta liiketoimintaa ja jopa kasvua.

”Osa yrityksistä on investoinut rohkeasti esimerkiksi suojavarusteiden tuotantoon. Yrityksillä on nyt huoli siitä, säilyykö tätä huoltovarmuuden kannalta tärkeää osaamista ja tuotantoa Suomessa. Yritykset toivovat, että esimerkiksi julkisilla hankinnoilla voitaisiin turvata suomalaista valmistusta myös jatkossa”, Anne Ruokamo kertoo.

Syksyllä tarvitaan oikein kohdennettua yritystukea

Yritysten viesti päättäjille on, että taloudellista tukea tarvitaan myös syksyllä. Tilanne on vaikea, ja mahdolliset uudet koronarajoitukset heikentävät sitä entisestään.

Yli kaksi kolmasosaa vastaajista kertoo, että niillä on erittäin heikko tai melko heikko luottamus maan hallituksen kykyyn tehdä yrittäjyyttä ja työllisyyttä edistäviä päätöksiä. Vain 5 prosenttia kertoo luottamuksen olevan melko vahva. Erittäin vahvaksi sitä ei kuvaillut yksikään vastaaja.

”Aiemmat koronatuet ovat olleet tekstiili- ja muotialan yrityksille pettymyksiä. Keväällä tuki suunnattiin kehittämistoimiin, kun yritykset olisivat tarvinneet apua juokseviin kuluihin, kuten palkkoihin ja vuokriin. Kustannustuen kriteerit puolestaan olivat niin tiukat, että monet yritykset eivät sitä saaneet, vaikka tarvetta olisi ollut”, Anne Ruokamo kertoo.

”Yritykset tarvitsevat kustannustuen tyyppistä tukea myös syksyllä. Tuen kriteereitä pitää kuitenkin säätää aiemmasta, ja on tärkeää, että sitä voi käyttää myös kiinteisiin kuluihin.”

Ruokamo muistuttaa, että myös kuluttajalla on valtaa vaikuttaa. Kotimainen kysyntä kannattelee monia yrityksiä.

”Kohta aletaan jo miettiä joululahjoja. Esimerkiksi niissä voi suosia suomalaisia yrityksiä”, hän vinkkaa.

Liite: Suomen Tekstiili & Muoti ry:n yirtyskyselyn keskeiset tulokset (pdf) 24.9.2020

17-21.9.2020 toteutettuun kyselyyn vastasi 79 Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritystä eli 42 prosenttia liiton jäsenistä. Kyselyn vastaajajoukko edustaa kattavasti tekstiili- ja muotialan eri toimintoja: kuluttajatuotteita valmistavia vaate- ja sisustusyrityksiä, työ- ja suojavaateyrityksiä sekä alan materiaalivalmistajia ja teollisia tuottajia. Vastaajayritykset työllistävät Suomessa yli 2600 henkilöä ja tekevät noin 710 miljoonaa euroa liikevaihtoa vuodessa. Kysely on osa EK:n yrityskyselyä.

Ajankohtaista aiheesta

Vuosi 2023 oli odotetun vaikea alalle – sekä viennissä että tuonnissa raju pudotus

Arvonlisäveron noston aikataulu liian kireä ja heikentää yritysten kilpailukykyä

Uutishuone