Yritysten kustannustuen toinen hakukierros avautuu joulukuussa

Koronakriisistä kärsiville yrityksille suunnattu kustannustuki tulee uudelleen haettavaksi osittain uudistetuin ehdoin. Korvattavien kulujen määrittelyä on laajennettu ja tukikautta on pidennetty. Tukea voi hakea vaikeasti sopeutettaviin palkkakuluihin ja muihin kustannuksiin. Toimialarajaukseen tulee joustoa.

Tukea valmistellaan haettavaksi nopealla aikataululla ja tavoitteena on saada haku auki Valtiokonttorissa joulukuun aikana.

Näin uusi kustannustuki eroaa aiemmasta. Lähde: Valtiokonttori (Voit klikata kuvan suuremmaksi)

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia, jotka on tarkoitettu lieventämään koronapandemian seurauksia. Jo myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä siten, että tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euroa. Tukien enimmäismäärästä yritystä kohden on säädetty Euroopan komission tilapäisissä valtiontukisäännöissä.

Tukikausi pitenee viiteen kuukauteen

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta, eli kustannustuen toisesta hakukierroksesta, marraskuun lopussa.

Uuden lain mukaan kustannustuen tukikausi on 1.6.-31.10.2020. Kustannustuen piiriin kuuluvat ne toimialat, joilla toimivien yritysten tukikauden liikevaihto on vähintään 10 prosenttia pienempi kuin vertailukauden liikevaihto.

Tukea voi hakea, vaikka yritys ei olisi tuen piiriin kuuluvalla toimialalla

Tuen piiriin lähtökohtaisesti kuuluvista toimialoista säädetään myöhemmin annettavalla valtioneuvoston asetuksella. Toimialarajauksen ulkopuolelle jääminen ei kuitenkaan ole este tuen hakemiselle, vaan tukea voi hakea myös harkinnanvaraisin perustein. Tukiviranomainen eli Valtiokonttori toivoo, että kaikki tukeen oikeutetut yritykset saavat tukea, ja kannustaa yrityksiä hakemaan tukea myös harkinnanvaraisin perustein.

Aikataulut

Laki ja asetus vahvistettaneen joulukuun puolivälissä. Valtiokonttori pyrkii avaamaan sähköisen hakukanavan joulukuun lopulla. Kustannustuen puhelinpalvelu avautuu 14.12.2020.

Yritykset voivat valmistautua haun avautumiseen jo nyt, lue ohjeet täältä

Usein kysytyt kysymykset Valtiokonttorin sivuilla

 

Lue myös: Yrityskysely: Pitkittyvä poikkeusaika jakaa yrityksiä – moni on vaikeuksissa, mutta osa kasvu-uralla

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Euroopan komissiossa kaivataan tekstiilialan toimijoiden sitoumuksia tekstiilien siirtymäpolkuun

Brändi- ja kuluttajalähtöinen tekstiili- ja muotiala Suomessa 2030 – Kasvusopimuksesta eväitä brändiliiketoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen

Uutishuone