Yritysten kustannustukea ehtii hakea elokuun loppuun saakka

Valtiokonttorin myöntämää määräaikaista kustannustukea on voinut hakea heinäkuun alkupuolelta lähtien, ja se on haettavissa vielä 31.8.2020 saakka. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja vaikeasti sopeutettaviin palkkakustannuksiin.

Kustannustukea on tarjolla yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Kustannustuen tavoitteena on vähentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää turvaamalla yritystoiminnan jatkuvuutta ja ylläpitämällä taloudellista tuotantokapasiteettia. Tuki maksetaan Valtiokonttorista.

Ennen kustannustuen hakemista yrityksen on olennaista tarkistaa, että tuen myöntämisen edellytykset varmasti täyttyvät.

Kustannustuen ehtona on, että yrityksen edustaman toimialan myynti on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Lisäksi ehtona on, että yrityksen oma liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista. Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrataan maalis–kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon.

Tukea myönnetään yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella. Sen enimmäismäärä kahden kuukauden ajalta on 500 000 euroa ja vähimmäismäärä on 2 000 euroa. Korvaukseen oikeuttavat kiinteät kulut voivat olla enintään puolet yrityksen vertailukauden keskimääräisestä liikevaihdosta. Tuen saamisen ehtona on myös, että yrityksen vertailuajankohdan liikevaihto on ollut vähintään 20 000 euroa.

Haku tapahtuu sähköisellä hakemuksella Valtiokonttorin verkkosivulla.

Tukea myös muille kuin toimialalistauksen yrityksille erityisen painavista syistä

Valtiokonttori voi ottaa yrityksen hakemuksen käsittelyyn myös silloin, kun yritys ei kuulu toimialaan, jonka liikevaihto on laskenut 10 prosenttia. Tällöin yrityksen on osoitettava erityisen painavat syyt sille, että sen liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi.

Erityisen painavaksi syyksi voidaan katsoa esimerkiksi sellainen rajoitus tai määräys, jonka takia elinkeinon harjoittaminen on vaikeutunut. Lisäksi yrityksen on osoitettava, miksi sen tilanne poikkeaa muusta toimialasta.

Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset ovat tuen piirissä.

Verovelka ja suorat tuet vaikuttavat kustannustukeen

Kustannustukea ei myönnetä niille yrityksille, jotka ovat olleet EU:n valtiontukisääntelyn mukaan taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019, laiminlyöneet verovelvoitteensa tai ovat konkurssissa.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys on jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta muut saadut tuet vähennetään kustannustuesta. Esimerkiksi kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti, Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista taas vähennetään 70 prosenttia.

Lisätietoa verkkosivuilta ja puhelinpalvelusta

Valtiokonttorin verkkosivuilta löydät tarkat tiedot tuen hakemisesta. Hakija voi sivuilla muun muassa itse tarkistaa, täyttääkö yritys tuen myöntämisen kriteerit. Myös Valtiokonttorin puhelinpalvelu auttaa hakemisessa. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 9–15 numerossa 0295 50 3050.

Alta avautuu kaksi Elinkeinoelämän keskusliiton videotallennetta kustannustuesta. Niistä ensimmäisessä Valtiokonttorin palvelupäällikkö Tuomo Yliluoma vastaa kysymyksiin kustannustuesta. Jälkimmäinen puolestaan on tallenne 1.7. järjestetystä webinaarista, jossa Valtiokonttorin asiantuntijat neuvovat ja opastavat kustannustuen hakemisessa.

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Liitosta apua messutukea hakevien yritysten kartoittamiseen

Woodspinin uusi tehdas vauhdittaa suomalaisen kestävän muotiteollisuuden nousua

Uutishuone