Arvioi yrityksesi vastuullisuustoimintaa maksuttomalla verkkotyökalulla

Yritysvastuuverkosto FIBS ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin ja johtamiseen erikoistunut konsulttiyritys 4FRONT Oy julkaisivat uuden, maksuttoman Yritysvastuun itsearviointi -verkkotyökalun.

Uuden työkalun avulla yritykset saavat helposti ja nopeasti tilannekuvan vastuullisuustoimintansa nykytasosta ja voivat tunnistaa kehityskohteita. 

Itsearviointityökalu soveltuu kaikille yrityksille koosta ja toimialasta riippumatta. Sitä voi hyödyntää esimerkiksi vastuutyön alkumetreillä tai tavoitteellisemman vastuullisuustyön toteuttamisessa. Pidemmällä oleville yrityksille työkalu tarjoaa uusia ideoita toiminnan kehittämiseksi. Se antaa myös mahdollisuuden vertailla omaa toimintaa muihin yrityksiin. 

Yritysvastuun itsearviointi koostuu kyselystä, joka kattaa viisi osa-aluetta: 

  • Yritysvastuun merkitys ja tärkeys 
  • Yritysvastuun strateginen asema 
  • Yritysvastuun resursointi ja integrointi 
  • Yritysvastuutoimenpiteet 
  • Seuranta, tulokset ja vaikutukset 

Kyselyn palauteraportin saa käyttöön heti itsearvioinnin jälkeen. Raportissa kuvataan yrityksen vastuullisuuden tilaa edellä mainituilla osa-alueilla ja suhteessa muihin vastaajayrityksiin. Anonymisoidut tulokset tallentuvat tietokantaan, mikä mahdollistaa vertailun muiden yritysten aiempiin vastauksiin.  

Vertailussa on hyvä huomioida, että tietomäärät ovat alkuvaiheessa pieniä, mutta kasvavat sitä mukaa kun yritysten vastauksia kertyy. Raportti tarjoaa myös konkreettisia toimenpidesuosituksia, jotka perustuvat kehityskohteisiin. 

Lue lisää Yritysvastuun itsearviointi -työkalusta FIBS ry:n verkkosivuilta tai kokeile työkalun käyttöä suoraan tästä 

Ajankohtaista aiheesta

EU-komissio toivoo yritysten sekä tutkimus- ja oppilaitosten sitoumuksia tekstiiliekosysteemin siirtymäväylän toteutukseen

Hae tukea yrityksellesi tekstiili- ja vaatetusalan standardointityöhön

Uutishuone