Digitalisaation megatrendi muuttaa muotialaa: vastuullisuutta, markkinointia, myyntiä ja kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämistä

Suomen Tekstiili & Muoti on käynnistänyt tämän vuoden alussa muotialan digitalisaatiohankkeen tavoitteenaan viedä digitalisaatiokehitystä muotialan yrityksissä eteenpäin. Hankkeella tarjotaan yrityksille tietoa alan digitalisaatiokehityksestä, tukea yrityskohtaisiin hankkeisiin sekä tilaisuuksia ja koulutuksia digitalisaation eri teemoista.

Kaksivuotisella digitalisaatiohankkeella pyritään nostamaan suomalaisen muotialan digitalisaatioastetta ja tarjoamaan konkreettisia keinoja yrityskohtaisiin haasteisiin.  

”Digitaalisuus muokkaa vahvasti koko toimintaympäristöämme. Se tarjoaa mahdollisuuksia, mutta asettaa myös vaatimuksia, joihin yritysten on pakko sopeutua, kuten digitaalinen tuotepassi”, kertoo Juha Latvala Sasta Oy:sta. 

Haluamme nostaa merkittävästi muotialan yritysten sekä koko toimialan digitalisaatiovalmiuksia. Haluamme lisätä ymmärrystä digitalisaatiomurroksen laajuudesta sekä sen tuomista mahdollisuuksista”, jatkaa Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski. 

Digitalisaatiohanke selvittää yritysten haasteita ja pyrkii vastaamaan niihin 

”Alan yhteisen digihankkeen avulla saamme kaikki paremmin ymmärrystä siitä, mihin on pakko reagoida ja myös siihen missä olisi hyvä olla mukana tulevaisuudessa”, jatkaa Juha Latvala, joka toimii yhtenä yritysedustaja kaksivuotisen hankkeen ohjausryhmässä.  

Muotialan digitalisaatiohanke koostuu viidestä toisiaan täydentävästä osakokonaisuudesta: 

  • Ensimmäisessä kartoitetaan muotialan digitalisaation muutostekijät liiketoiminnan ja osaamisen näkökulmasta sekä vahvistetaan yritysten valmiuksia vastata haasteisiin. Osiossa tuotettava muutostekijöiden analyysi sekä raportti yritysten digitalisaatiostrategian laatimisesta hyödyttävät koko alaa. Lisäksi tässä osiossa pyritään tuotteistamaan palveluja, joilla STJM kumppaneineen pyrkii vastaamaan esiinnousseisiin tarpeisiin ja toiveisiin.  
  • Toinen osakokonaisuus keskittyy digitaalisen tuotepassin teemaan. EU-komissio on suunnittelemassa digitaalista tuotepassia, joka tarjoaa tietoa mm. tuotteen materiaaleista, sertifikaateista ja tuotantopaikoista. STJM on jo kehittänyt konseptia tulevalle digitaaliselle tuotepassille. Tämän hankkeen tiimoilta selvitetään yrityspilottien avulla tuotepassin käyttöönoton edellytyksiä sekä laaditaan yleinen ohjeistus helpottamaan tuotepassin käyttöönottoa. 
  • Kolmas osio perehdyttää muotialan yrityksiä digitaaliseen kauppaan, kuten analyytiikan hyödyntämiseen, digitaaliseen sovittamiseen ja metaversumin mahdollisuuksiin. Osiossa syntyy digitaalisen kaupan koulutuskokonaisuus materiaaleineen. 
  • Neljäs osio keskittyy 3D-työkalujen käyttöönottoon mm. suunnittelussa ja markkinoinnissa. Digitaalisten mallikappaleiden käyttö yritysmyynneissä on tehokas ja vastuullinen tapa korvata perinteiset mallikappaleet. Koulutustilaisuuksissa muotialan yritykset pääsevät perehtymään 3D-suunnittelun hyötyihin ja työkaluihin, ohjelmistojen yhteensopivuuteen, tiedon hallintaan sekä skaalaamiseen. 
  • Digitalisaatiohankkeen viides osio painottuu verkostoitumiseen ja rahoitukseen. Muotialan ja muiden luovien alojen, kuten pelialan, välinen yritysyhteistyö voi synnyttää uutta osaamista ja uutta liiketoimintaa. Tavoitteena on myös luoda yhteyksiä muotialan sekä kotimaisten että ulkomaisten sijoittajien välillä. Suomalaiset muotialan yritykset tarvitsevat rahoitusta siivittämään liiketoimintansa kasvua ja kansainvälistymistä. 

 

Suomen Tekstiili & Muoti toteuttaa muotialan digitalisaatiohankkeen yhteistyössä Creative Export Innovations Oy:n kanssa ajalla 1.1.2023–31.12.2024. Digitaalisaatiohankkeen hankejohtajana toimii Kati Nuora Creative Export Innovations Oy:sta ja asiantuntija-projektipäälliköksi  STJM on palkannut vuoden 2024 loppuun Aleksanda Pramin.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee hanketta 780.000 eurolla kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuesta. Hanke on Euroopan Unionin rahoittama –  NextGenerationEU.  

Marja-Liisa Niinikoski

Toimitusjohtaja

+358 40 538 4541
marja-liisa.niinikoski@stjm.fi

Aleksandra Prami

Asiantuntija-projektipäällikkö, digitalisaatio, Digitaalinen murros muotialalla -hanke

+358 500 480 286
aleksandra.prami@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Esittelyssä ASK – The Nordic Way -podcast. Suomesta mukana Halti & Reima

Omistaminen mullistuu – mikä muuttuu muotialalla?

Uutishuone