EU:n kiertotalouden toimintaohjelma – mitä se tarkoittaa tekstiili- ja muotialalle?

Euroopan komission 11.3.2020 julkaisema uusi kiertotalouden toimintaohjelma sisältää lukuisia ehdotuksia kestävän liiketoiminnan ja resurssien riittävyyden yhteensovittamiseksi. Tekstiilit ovat yksi kiertotalousohjelman keskeinen painopiste.

Ilmastonmuutos, väestönkasvu ja luonnonvarojen riittävyys ovat nousseet globaaleiksi haasteiksi. Keskiviikkona julkaistu EU:n kiertotalouden toimintaohjelma haastaa tekstiilialan yritykset uudistumaan ja muuttumaan, ja samalla se tarjoaa suomalaisille yrityksille paljon mahdollisuuksia.

EU-komission julkaisemassa kiertotalouden toimintaohjelmassa ehdotetaan useita toimenpiteitä, jotka kohdistuvat tekstiilien kiertotalouden edistämiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi ehdotus siitä, että tuotteet suunnitellaan kestäviksi ja kierrätettäviksi, myymättä jääneiden tuotteiden hävittämiskielto, julkisten hankintojen pakolliset ympäristökriteerit sekä taloudellinen tuki uudenlaiseen kestävään liiketoimintaan.

Jatkotyönä komissio aikoo julkaista EU-tason tekstiilistrategian 2021. Tekstiilistrategialla pyritään edistämään resurssi-intensiivisen tekstiilialan vastuullisuutta ja kiertotaloutta EU-markkinoilla tulevina vuosina.

”Uusien toimintatapojen edistäminen haastaa yrityksiä ja tulee vaatimaan uudenlaista ajattelua moniin nykyisiin toimintamalleihin. Tekstiilien toimialakohtainen tarkastelu ja kiertotalouden edistäminen tarjoavat kuitenkin erinomaisen mahdollisuuden suomalaisille yrityksille. Tekstiilistrategiassa kierrätyksen lisäksi huomiota aiotaan kiinnittää muun muassa tuotteiden laatuun ja koko elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n asiantuntija Satumaija Mäki.

Käytännön toteutuksessa suurimman haasteen tulee muodostamaan se, miten sääntely ja vaatimukset onnistutaan ulottamaan myös EU:n ulkopuolelle, jossa merkittävä osa tekstiilialan tuotannosta tapahtuu.

Kiertotalouden toimintaohjelma sisältää tekstiilistrategian lisäksi lukuisia muita lainsäädäntöehdotuksia, joita komissio suunnittelee julkaistavaksi vuosien 2020-21 aikana. Se on laaja paketti ehdotuksia, joita EU aikoo edistää tulevina vuosina. Liitto seuraa kiertotalousohjelman toteutusta ja huolehtii siitä, että jäsenyrityksillä on ajantasainen tieto mahdollisista muutoksista.

 

Ajankohtaista aiheesta

Esittelyssä ASK – The Nordic Way -podcast. Suomesta mukana Halti & Reima

Vastuullinen vaatekulutus osaksi koulujen kestävyyskasvatusta?

Uutishuone