STJM suhtautuu myönteisesti komission uuteen direktiiviehdotukseen ympäristöväittämistä

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona 22.3. direktiiviehdotuksen ympäristöväittämistä (Green Claims), jonka tarkoituksena on luoda yhteiset kriteerit niin sanottua viherpesua ja harhaanjohtavia ympäristöväittämiä vastaan.

Ympäristöväittämiä koskevalla direktiiviehdotuksella on tarkoitus estää viherpesua puuttumalla kuluttajille esitettyihin epäaitoihin ympäristöväittämiin ja hillitä julkisten ja yksityisten ympäristömerkkijärjestelmien yleistymistä. Uuden sääntelyn tarkoituksena on varmistaa, että kuluttajat saavat aidosti luotettavaa tietoa ostamiensa tuotteiden ympäristöominaisuuksista.

Komission tutkimuksessa vuodelta 2020 tuotiin esiin, että yli puolet tarkastelluista yritysten ympäristöväitteistä olivat epämääräisiä, harhaanjohtavia tai perusteettomia. Komission mukaan yhteisten sääntöjen puuttuminen vahingoittaa aidosti kestävien yritysten toimintaa, sillä se luo epätasapuoliset toimintaedellytykset EU:n markkinoille ja johtaa viherpesuun.   

”Suhtaudumme myönteisesti direktiiviehdotukseen. Suomalaiset yritykset pitävät tärkeänä, että EU puuttuu toimialan rakenteellisiin ongelmiin ja luo yhtenäisiä ratkaisuja vihreän siirtymän edistämiseen”, toteaa Emilia Gädda, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n johtava asiantuntija. ”Suomalainen tekstiili- ja muotiala on panostanut paljon sekä toimintansa että tuotteidensa vastuullisuuteen ja laatuun, ja pyrkinyt viestimään tästä työstä avoimesti ja todenmukaisesti.” 

Direktiiviehdotuksen vaatimukset kohdistuvat myös muihin toimialoihin kuin tekstiili- ja muotialaan. Vaatimuksia tullaan myös soveltamaan yrityksiin, jotka ovat sijoittuneet EU:n ulkopuolelle, mutta esittävät kuluttajille kohdistettuja vapaaehtoisia ympäristöväittämiä EU:ssa. Sovellusalueen ulkopuolelle on jätetty mikroyritykset.

Vuonna 2022 julkaistussa EU:n tekstiilistrategiassa Euroopan komissio ilmaisi tahtotilansa puuttua yritysten esittämiin ympäristöväittämiin ja edistää sitä, että nämä usein kuluttajamarkkinoinnissa käytettävät väittämät perustuisivat tutkittuun tietoon. Tämä on osa Euroopan komission laajempaa tavoitetta olla ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.   

Suomen Tekstiili- & Muoti järjestää jäsenyrityksilleen tietoiskun direktiiviehdotuksesta 5.4.2023 klo 9-10. Webinaarissa tarjotaan tarkempaa tietoa ehdotuksesta ja siinä esitetyistä vaatimuksista. Ilmoittaudu mukaan tästä.

Suomesta tekstiilialan kiertotalouden & vastuullisuuden suunnannäyttäjä
Lue viestimme päättäjille

Emilia Gädda

Johtava asiantuntija, vastuullisuus & kiertotalous

+358 41 545 8142
emilia.gadda@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Vaatevallankumousta vietetään kymmenettä kertaa

VTT:n vetämässä PESCO-UP-hankkeessa kehitetään polyesteri-puuvillajätteen kierrätystä

Uutishuone

Tapahtumat aiheeseen liittyen

Kaikki tapahtumat